Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Njemački ambasador u sjedištu ZDK-a

Ambasador SR Njemačke u BiH Joachim Schmidt posjetio je danas sjedište Zeničko-dobojskog kantona (ZDK). Domaćini visokom gostu bili su premijer Miralem Galijašević, načelnik Općine Zenica Husejin Smajlović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Josip Martić, ministar zdravstva Miloš Kuzmanović, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zdenka Merdžan i savjetnik ministra za rad i socijalnu politiku ZDK-a Georg Schiel.

Razgovarano je o provedbi socijalne politike i privrednoj situaciji na području ZDK-a.

Premijer Galijašević upoznao je Schmidta o ciljevima kantonalne vlade u vezi sa socijalnom politikom i mjerama koje se poduzimaju na podsticanju privrednog rasta na ovom području.

Ambasador SR Njemačke, ponovio je opredjeljenje njemačke vlade da pomaže BiH i dalje, posebno na planu socijalne zaštite.

Osim zgrade u Zenici, koja služi za smještaj starih osoba koje se ne mogu vratiti u prijeratna prebivališta, te Dnevnog centra za djecu s posebnim potrebama u Maglaju, vlada Njemačke učestvovat će i u gradnji „Centra za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu s posebnim potrebama“ u Zenici, za kojeg je danas postavljen temeljac.