Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana Skupština Ze-do kantona

Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Nacrt Zakona o porezu na promet nekretnina. Izmjenama boračkog zakona u povoljniji položaj dovode se neke kategorije boračke populacije.

“U povoljniji položaj dolaze studenti jer će osim redovnih, za dobijanje stipendija moći da konkurišu i samofinansirajući studenti. Ovim izmjenama usklađuju se i neki uvedeni termini na nivou FBiH, kao što su dobrovoljac u odbrani države ili veteran. Također se i preciznije reguliše i stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida, a uređuju se i prava povratnika u RS”, izjavio je Sejad Nalić, ministar za pitanja boraca ZDK-a.

Iako se izmjenama Nacrta Zakona povećava broj korisnika, ministar Nalić vjeruje da budžet ZDK-a neće doživjeti dodatna opterećenja. Usvajanjem Nacrta Zakona o porezu na promet nekretnina, koji će se uskoro naći u javnoj raspravi u svih 12 općina ZDK-a, porez s osam smanjuje na pet posto.

“Ovim izmjenama usklađujemo svoja s rješenjima iz drugih kantona. Istovremeno eliminišemo i dvostruko oporezivanje kod prometa nekretnina, odnosno stanova i poslovnih prostora, kada je nakon obračuna PDV-a od 17 posto, plaćan i porez od osam posto”, izjavio je Mirsad Šaranović, ministar finansija ZDK-a.

Skupština ZDK-a danas poslijepodne razmatraće još osam tačaka dnevnog reda, među kojim su i prijedlog Izmjena i dopuna budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. i prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu.

(Fena)