Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

O Visokom i u Doboju

Praistorijski arheološki fenomeni na tlu Bosne i Hercegovine bili su tema predstavljanja osnivača Fondacije “Arheološki park – Bosanska piramida Sunca” Semira Osmanagicća na Drugom međunarodnom festivalu turizma “Fest tur 2008” u Doboju. U predastavljanju Osmanagić je govorio o piramidalnom kompleksu u BiH povezujući ga sa istraživanjima piramida od Bolivije i Perua, preko Centralne Amerike do Afrike i Azije.

Osmanagić je dio predstavljanja posvetio fenomenu kamenih kugli građenih u praistorijsko doba od različitih čvrstih materijala koje kriju više pitanja nego odgovora, a nalaze se na mjestima kao što su južna Kostarika, zapadni Meksiko, Uskršnja ostrva i na dvadeset lokacija širom BiH. 

Na kraju predstavljanja Osmanagić je najavio održavanje Prve međunarodne naučne konferencije o Bosanskoj dolini piramida koja će biti održana od 25. do 30. avgusta u Sarajevu i na kojoj se očekuje učešće domaćih i inostranih arheologa, geologa i egiptologa sa oko 30 naučnih referata i izvještaja sa kojim će potvrditi naučno-istorijski karakter piramidalnih objekata u Visokom. 
 

BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA

Bosanska piramida Sunca, ranije poznato brdo Visočica, visoka je više od 100 metara ili trećinu više od Keopsove piramide u Egiptu.

Njene četiri trouglaste strane imaju oblik jednostranog trougla sa stranama od po 365 metara i uglovima od 60 stepeni orjentisanim prema kosmičkom sjeveru, odnosno položaju zvijezde Sjevernjače.

Geo-arheološka ispitivanja piramide Sunca otkrila su postojanje kamenih blokova koji u kontinuitetu stvaraju zidove pod identičnim nagibom.
 

BOSANSKA PIRAMIDA MJESECA

Nekadašnje uzvišenje Plješevica predstavlja manju piramidu nazvanu piramida Mjeseca koja je stepenastog oblika sa izraženim terasama, zaravljenim vrhom i prilaznim platoom.

Orjentacija piramide Mjeseca je pravilna i poklapa se sa stranama svijeta,  a građena je od blokova pješčaara koji su posljednjih 100 godina korišćeni kao građevinski materijal za gradnju više objekata tokom austrougarske vlasti i u staroj Jugoslaviji.
 

KOMPLEKS PODZEMNIH TUNELA

Početni rezultati istraživanja, kao i kazivanja mještana visočkog područja, ukazuju da je čitava Bosanka dolina piramida na visočkoj visoravni prošarana mrežom podzemnih tunela.

Riječ je o prolazima i galerijama rađenim ljudskom rukom u dalekoj prošlosti od pravilno obrađenih kamenih blokova pješčara.

Raskrsnice u toj podzemnoj mreži tunela su pod uglom od 90 stepeni i najčešće orjentisane u smjeru istok – zapad i na pravilnom rastojanju izgrađenim otvorima za ventilaciju.