Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

SPISAK UMRLIH – FEBRUAR 2007.GODINE

1.Dokso Samija rođ.1945. umrla 03.02.2007. godine u Visokom 2.Berberović Fuad rođ.1938. umro 02.02.2007. godine u Visokom 3.Bajraktarević Ašida rođ.1929. umrla 30.01.2007. godine u Visokom 4.Zahirović Enisa rođ.1968. umrla 07.02.2007. godine u Visokom 5. Gogić Midhat rođ.1953. umro 16.02.2007. godine u Visokom 6.Sokić Suljo rođ.1925. umro 17.02.2007. godine u Visokom 7.Mutapčić Osman rođ.1924. umro 17.02.2007. godine …


SPISAK UMRLIH – JANUAR 2007. GODINE

1.Kovačević Suada rođ.1958. godine umrla 28.12.2006. godine uVisokom 2.Karić Kenan rođ.1984. umro 30.12.2006. godine u Visokom 3.Pihljak Hajrija rođ.1934. umro 07.01.2007. godine u Visokom 4.Perić Valerija rođ.1912. umrla 28.09.2006. godine u Metkoviću 5.Jusufović Munevera rođ. 955. umrla 07.01.2007. godine u Visokom 6.Devović Džemal rođ.1932. umro 10.01.2007. godine u Visokom 7.Bečar Amir rođ.1956. umro 24.12.2006. godine …