Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa za donošenje odluke kvartalnog ili godišnjeg plaćanja naknade JP EP BiH dd Sarajevo općini Visoko

Pokrećem inicijativu da OV Visoko donese zaključak kojim se načelnica općine Visoko obavezuje i ovlašćuje da kod nadležnih organa pokrene proceduru vezanu za:                                                                                -donošenje odluke o proširenju prijateljskog okruženja na područje općine Visoko, zbog bloka 8 TE Kakanj, imajući naročito u vidu MZ u blizini TE Kakanj – i za donošenje odluke kvartalnog ili godišnjeg …


HITNO rješavanje zaobilaznice „Jehovača“

ZAHTJEV za HITNO rješavanje zaobilaznice „Jehovača“,koja će zatvaranjem mosta u Dobrinju na regionalnoj cesti R-445, biti jedini alternativni pravac za lokalni saobraćaj. Poštovani! Upoznati smo sa činjenicom da će se vršiti rekonstrukcija mosta na regionalnom putu R-445 u mjestu  Dobrinje,općina Visoko. Ponukani ranijim iskustvom, kada je vršena rekonstrukcija gornjeg mosta na istom putu također u …