Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Visoko – Kraljevski grad

Pokrećem inicijativu da OV Visoko donese odluku kojom se zadužuje JU Zavičajni muzej Visoko da u saradnji sa nadležnim općinskim službama, JP RTV Visoko i uz podršku Načelnice općine Visoko detaljno po stavkama, dinamici realizacije i potrebnim resursima, definira plan aktivnosti za podsticanje i ovladavanje tokovima događaja vezanih za društveno-historijske znamenitosti locirane na području općine …


A nigdje posla, a firme propadaju, a mladost odlazi

Čovićevo insistiranje na, izbornim rezultatom neutemeljenih, 6 ministarskih pozicija u Vladi FBiH ne predstavlja ništa drugo do bezobrazno etno-nacionalno reketiranje svih u Federaciji, a uslovljvanjem formiranja Vijeća ministara formiranjem Vlade FBiH to reketiranje se širi i na čitavu Državu. Sve navedeno bazirano je na pogrešnoj premisi inputiranoj od strane HDZ-a BiH da su jedini “validni, …


“Upropastiti minder – politiku, jer sve dok postoji – ta politika upropaštava nas”

Navika pojedinih političara da odlučivanje iz legalnih institucija vlasti izmjeste u neformalne centre političke ili kvazipolitičke moći je, nažalost, u BiH još uvijek naglašeno prisutna. Ta minder-politika, na koju se ne smijemo naviknuti (ma koje boje bio minder) – naprotiv moramo je odbaciti, je zarazna bolest koja nas je dovela pred bankrot, moralni i materijalni. …


Borit ćemo se nas dvoje za njeno dobro – da bude bolja na poslu i za dobro ove Općine/dobro pacijenata

Bosna i Hercegovina očito zahtijeva popravku gotovo na svakom mjestu. Iznosim lični primjer na koji sam naišao danas (3.7.2013.) u Domu zdravlja Visoko, s ciljem da događaj izložim kritici javnosti kako bi se takve pojave eliminirale, a ne da zadovoljim sujetu – jer znam gdje živim, ali i znam da svi zajedno zaslužujemo bolji ambijent. …