Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Melina Halilović: Nove brojne aktivnosti UG ORI “Budi mi prijatelj”

melina halilovic1UG Omladinska romska incijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko je, u saradnji sa organizacijom World Vision BiH, realizovala aktivnosti koje se implementiraju u okviru projekta LINC “Promovisanje sistemskih promjena za osiguranje adekvatnog odgovora na potrebe Roma.”

“Kroz ovaj projekat, od početka 2014. godine, krenuli smo i sa realizacijom radionica sa romskom djecom koja su uključena i koja nisu u sistem obrazovanja. Radimo sa djecom koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima, a to su djeca uzrasta od 6 do 14 godina, u prostorijama našeg udruženja. Također radimo radionice sa djecom uzrasta od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radimo u 3 osnovne škole u Visokom i to OŠ “Kulin Ban”, OŠ “Safvet-beg Bašagić” i OŠ “Musa Ćazim Ćatić”. Osim toga održavamo sastanke sa roditeljima. Radionice radimo na principu neformalne edukacije, a osnovni cilj radionica je uključivanje djece u što većem broju u obrazovni sistem i razvijanje svijesti o neophodnosti i važnosti obrazovanja”, ističe Melina Halilović, predsjednica UG ORI “Budi mi prijatelj”.

Kroz projekat LINC koji je finansiran od strane World Visiona implementirale su se aktivnosti vezane za obrazovanje romske djece i vraćanje djece u redovni sistem obrazovanja. Kroz ovaj projekat su održavane radionice za djecu. edukativno – kreativnog karaktera, koje su se održavale u prostorijama udruženja i u osnovnim školama na području općine Visoko. Također su održavani informativni sastanci sa roditeljima gdje je bilo govora o važnosti obrazovanja i obavezama.

Održane su dvije kampanje tokom prošle godine pod nazivom “Vratimo se u školu”, te “Lice Roma” i kroz ove kampanje je rađeno na vidljivosti problema sa kojima se Romi susreću. Također je organizovana ljetna škola i škola plivanja za najmlađe, a ovo je bila aktivnost koja je najviše obradovala djecu. I ovog ljeta planiraju se slične aktivnosti.

“Jedna od najvećih aktivnosti trenutno je izrada Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema romske populacije na području općine Visoko. Formirali smo radne grupe koja rade na utvrđivanju situacije i potreba Roma u dva prioritetna područja, pristupu obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti u pogledu državnog zakonodavstva i njegove implementacije u Zeničko-dobojskom kantonu, sa fokusom na općinu Visoko. Također, kroz ovu grupu ćemo se fokusirati i na zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje. Cilj je također i da se uporedi postojeće pozitivno zakonodavstvo o zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju Federacije Bosne i Hercegovine i ZDK, kroz prizmu akcionih planova za rješavanje problema Roma. U radnoj grupi su predstavnici relevantnih institucija na području općine Visoko,” dodala je Melina Halilović.

Neven Krajišnik/Visoko.co.ba