Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Oprezno sa čišćenjem i spaljivanjem raslinja i korova

pozar travaBudući da će se u narednom periodu izvoditi proljetni radovi na čišćenju šuma, livada i obradivih površina spaljivanjem niskog raslinja, korova i si., Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona u cilju preventivnog djelovanja upozorava građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, i to:

1. Prilikom čišćenja parcela, prikupljeni otpad spaljivati uz maksimalne mjere opreza i lično
prisustvo dok otpad ne izgori.
2. Ne ostavljati upaljenu vatru ili žar nekontrolisano na njivi.
3. Prije polaska sa njive ili kampovanja, politi vatru ili žar vodom, ili zatrpati zemljom.
4. Paljenje otpada vršiti u ranim jutarnjim, a ne večernjim satima.
5. Posebno voditi računa da se paljenje otpada ne vrši u blizini šuma, privrednih objekata,
benzinskih pumpi, plinara, a naročito ne u toku pojave vjetra, što je STROGO ZABRANJENO.

Također, još jednom podsjećamo građane da svojim radnjama i nepažnjom ukoliko izazovu šumski požar, počinili su krivično djelo „Izazivanje šumskog požara” iz člana 317. Krivičnog zakona FBiH, gdje je u stavu 1. navedenog člana predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina za izvršitelja ovog krivičnog djela, ukoliko je uslijed izazvanog požara nastupila šteta velikih razmjera ili je izazvano istovremeno više šumskih požara. U stavu 3. istog člana, određeno je da će se počinitelj navedenog krivičnog djela kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine, ukoliko je isto počinio iz nehata.

Ukoliko, i pored svih preduzetih mjera dođe do požara koji više nije moguće kontrolisati potrebno je obavijestiti općinsku profesionalnu vatrogasnu jedinicu na broj telefon 123 ili 121 operativni centar civilne zaštite.