Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

IX – 2 OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko

Safvet-beg IX2 KopirajRazrednica IX-2 razreda Osnovne škole “Safvet-beg Bašagić“ Visoko je Ehlimana Handžić, a učenici su: Faris Alić, Muhamed Alić, Bakir Alijagić, Harun Babić, Emir Begić, Hazim Begić, Mirha Begović, Aida Džafić, Tarik Halilbegović, Sanjin Husić, Amila Ibreljić, Ilma Javoraš, Elmin Kalić, Ilma Karalija, Hamza Karić, Amila Kubura, Dino Mehmedagić, Erduana Nurudinović, Amina Salman, Muhamed Seljaci, Esma Semić, Ajlin Šabanović, Adna Šukrija, Edin Topuzović, Maja Vila, Vildana Vražo i Tarik Halilović.