Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Da li će pored materijalno tehničke podrške primijeniti i druge odgovarajuće mjere ili istragu unutar same PU Visoko?

lejla imamovic skupstina zdkNa posljednjoj sjednici Skupštine ZDK prijedlog zaključka na budžet Lejle Imamović (DF) iz Visokog Supština je jednoglasno, tačnije sa 33 glasa ZA usvojila. A prijedlog je bio da se naloži Vladi ZDK da hitno i bez odlaganja preduzme sve potrebne aktivnosti i i uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija u F BiH, da izvrši kontrolu i uradi reviziju učinka poslovanja institucija u ZDK, korištenja resursa i upravljanja državnom imovinom od strane Vlade, javnih institucija i javnih preduzeća, uključujući sva upravna i nadzorna tijela kantona.

-“Revizija će pokazati da li se potrošnja javnih resursa i ispunjenje mandata odvija u skladu sa zakonom, računovodstvenim principima i principima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti, što će otpočeti put reformi u ZDK. Pored ove moje inicijative, finansijska policija će uraditi svoj dio posla, što je opet inicijativa Kluba DF-a. Ovi zahtjevi dio su programskih principa Demokratske fronte, koje ćemo pokrenuti na svim nivoima vlasti – izjavila je za Visoko.co.ba Lejla Imamović.

Jedina zastupnica DF-a iz Visokog dotakla se i sigurnosne situacije u Visokom koju je detaljno predstavila premijeru, Vladi ZDK, te zastupnicima. U svom izlaganju ustvrdila je da je sigurnost građana Visokog na vrlo niskom nivou, te da su se i prije ovih posljednjih kobnih događaja ranjavanja iz vatrenog oružja, paljevine automobila, oružanih pljački već duže vrijeme dešavali i dešavaju napadi na privrednike, pa i na novinare. Tim povodom upućeno je i zastupničko pitanje ministru unutrašnjih poslova gosp. Žiliću: Da li će pored materijalno tehničke podrške (koju je od Vlade ZDK, kantonalnog MUP-a, te policijskog komesara OV Visoko tražilo još u februaru ove god), oni kao odgovorno ministarstvo primijeniti i druge odgovarajuće mjere ili istragu unutar same PU Visoko?

-Tražila sam da ministar odgovori odmah, usmenim putem, što je ministar i učinio naglašavajući da se pored preduzetih radnji koje su vidljive svim građanima općine Visoko, misleći na prisustvo specijalnih jedinica i jedinica za podršku, ipak preduzete i druge mjere koje zbog samog toka detaljne istrage i otkrivanja uzroka koji su doveli do ovog stanja ne može javno iznijeti – dodala je Imamović.