Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održan sastanak Foruma građana povratnika ZDK

Dana 26.03.2015. godine, u hotelu „Central ” u Vitezu, u organizaciji OSCE-a održana je 28. sjednica Foruma građana povratnika Zeničko-dobojskog kantona.
Sastanak povratnika ZDK

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ureda OSCE-a u Travniku, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, UNHCR-a, te predstavnici povratničkih zajednica sa područja Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.  

Na održanom sastanku je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana Informacija o realizaciji projekta  5.4. “Jačanje sposobnosti lokalne policije u pogledu sigurnosti povratnika” Zeničko-dobojskog kantona, a u okviru druge tačke je analizirana i prezentirana bezbjednosna situacija u povratničkim zajednicama Srednjobosanskog kantona. U nastavku je predstavljen  projekat Ministarstva za izbjegla i raseljena lica FBiH, te Informacija o drugim relevantnim projektima i programima stambenog zbrinjavanja.

Sastanak je imao međukantonalnu dimenziju objedinjujući učesnike iz Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Cilj sastanka je bio da se predstavnici povratničkih zajednica upoznaju sa tekućim i budućim projektima iz oblasti poljoprivrede i mogućnostima samozapošljavanja,  kako bi se osigurala održivost povratka u ova dva kantona.

Nakon uvodnog obraćanja predstavnika OSCE-a, prisutnim se obratio policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Semir Šut, koji je u svom izlaganju istakao da navedeno ministarstvo od 2005. godine kontinuirano realizuje projekat “Jačanje sposobnosti lokalne policije u pogledu sigurnosti povratnika Zeničko-dobojskog kantona”. Takođe je naglasio da je stanje bezbjednosti povratničke populacije na području iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na zadovoljavajućem nivou, a događaji koji su prijavljeni su srazmjerni događajima koji se odnose i na ostale građane koji žive na tim područjima, kako po broju i intenzitetu, tako i po visini nastale štete. U završnom dijelu svog izlaganja komesar Šut je istakao da će navedeno Ministarstvo i dalje pratiti i analizirati stanje sigurnosti na području Zeničko-dobojskog kantona i shodno tome poduzimati sve neophodne mjere i radnje na unapređenju stanja bezbjednosti na području gdje žive povratnici.

Nakon izlaganja predstavnika ostalih ministarstava i institucija, vođena je rasprava o realizaciji    aktuelnih projekata. U dijelu donošenja zaključaka je konstatovano od strane Foruma građana povratnika Zeničko-dobojskog kantona da je od formiranja Foruma došlo do velikih pomaka, kada se radi o bezbjednosti građana-povratnika, njihovoj imovinskoj i ličnoj sigurnosti, ali da se problemi koje ističu povratnici  odnose  na lošu socijalno-ekonomsku situaciju i nezaposlenost. Takođe je zaključeno da je, u cilju poboljšanja trenutnog stanja, u narednom periodu neophodno unaprijediti saradnju između institucija koje se bave pitanjima povratničke populacije, naročito kada se radi o infrastrukturnim projektima, projektima obnove  i izgradnje stambenih objekata, kao i projektima iz oblasti poljoprivrede.