Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Udruženje poljoprivrednika ZDK u posjeti kod kantonalnog premijera Miralema Galijaševića

Premijer ZDK i poljoprivrednici SmallMiralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona i Himzo Smajić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sastali su se sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednih prozvođača Zeničko-dobojskog kantona. Delagaciju poljoprivrednih proizvođača je predvodio potpredsjednik Sedin Biogradlija, a u delegaciji udruženja su bili predstavnici poljoprivrednih proizvođača sa područja cijelog Kantona.

Nakon razgovora, premijer Galijašević i ministar Smajić su naglasili da će Vlada nakon usvajanja budžeta za 2015. godinu odmah pristupiti izradi Programa potrošnje u svim oblastima, posebno u poljoprivredi te da će se voditi računa da se u saradnji sa Federalnim ministarstvom za poljoprivredu pristupi pravičnijoj raspodjeli sredstava za ovu oblast proizvodnje i razvoja Zeničko-dobojskog kantona.