Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vlada ZDK utvrdila prijedlog budžeta za tekuću godinu

zdk vlada12Vlada ZDK uptila je u skupštinsku proceduru prijedlog budžeza  za tekuću godinu. Budžet je proiciran na iznos od 275,6 miliona maraka i veći je za 2,18% u odnosu na prošlogodišnji. Kreiran je na način da osigura balans izmedju prihoda i rashoda  pri realiziranju  ustavnih funkcija kantona. Planirani rashodi, u kojoj su najveća stavka plaće i naknade za usposlene, koje čine 60%  ukupnog budžeta, veći su od prošlogodišnjih za 2,65% , uz ostalo i zbog dospijeća vanjskog duga od 5,2 miliona maraka.

Imamo povećano izdvajanje za zdravstvo u ukupnom iznosu od  2 700 000 i kao treća stavka javljaju se preuzete obaveze iz 2014. godine gdje su sklopljeni odredjeni ugovori, a nisu osigurana kvalitetna ili adekvatna finansijska sredstva za tekuću likvidnost u iznosu od 7 miliona maraka – Andrej Kajić, ministar finansija ZDK.

Svakako da prihodi koje imamo neće biti dostatni za izvršavanje budžeta u ovom kapacitetu koji smo mi odredili,planiramo eventulane kredite, treću tranšu MMF-a tu vrstu zaduživanja, reprogram ovog duga i evo da kroz mjere štednje dojemo ui jedan balans, to neće biti nimalo lako – Miralem Galijašević, premijer ZDK.

federalna.ba/Visoko.co.ba