Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Visoko – Kraljevski grad

izet smajevic 2015-2Pokrećem inicijativu da OV Visoko donese odluku kojom se zadužuje JU Zavičajni muzej Visoko da u saradnji sa nadležnim općinskim službama, JP RTV Visoko i uz podršku Načelnice općine Visoko detaljno po stavkama, dinamici realizacije i potrebnim resursima, definira plan aktivnosti za podsticanje i ovladavanje tokovima događaja vezanih za društveno-historijske znamenitosti locirane na području općine Visoko, i da taj Plan dostave Općinskom vijeću na usvajanje.

Zaduženi: JU Zavičajni muzej Visoko – nosilac posla, nadležne službe i Načelnica općine Visoko, JP RTV Visoko

Rok: 6 mjeseci računato od dana usvajanja ove inicijative od strane OV Visoko

Obrazloženje
Visoko zaslužuje više od asocijcije na kvalitetne suhomesnate proizvode. Visoko je kraljevski grad sa kulturno-hitorijskim naslijeđem koje je za ponos, za podsjećati i za pokazati: To je naslijeđe i ekonomski resurs, ali i mnogo više od toga. Jer, to je u visočkom kamenu uklesano znamenje bosanske državnosti, bosanske povijesti i nas u njoj. Zato je naša zadaća postići da prva asocijacija o Visokom bude: Visoko je kraljevski grad. I na tome treba predano i timski raditi – kako je ovdje već napisano. To više ne smijemo prepustiti stihiji.