Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održan treći sastanak UO Saveza poslodavaca ZDK

Poslodavci ZDK

Održan je treći sastanak Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK. Domaćin ovog sastanka bilo je UDRUŽENJE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA PODUZETNIKA OLOVO, jedan od osnivača Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK. 
Upravni odbor Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK pozdravio je formiranje nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Naglašena je neophodnost održavanja sastanka predstavnika Vlade ZDK sa predstavnicima Saveza poslodavaca ZDK. U tom smislu Savez će u narednom periodu poslati Vladi ZDK poziv za sastanak radi dogovora o budućoj suradnji. Savez poslodavaca ZDK izražava želju da sa Vladom ZDK izgradi partnerski odnos koji bi trebao doprinijeti poboljšaju situacije u privredi ZDK. 

Predstavnici Udruženja samostalnih privrednika poduzetnika iz Olova, a to je i stav privrednika iz Vareša, izrazili su svoje nezadovoljstvo zbog neadekvatnog gazdovanja šumama sa njihove teritorije i provođenja Odluke Ustavnog suda FBIH u vezi sa Zakonom o šumama ZDK. Naime, privrednici iz ovih općina smatraju da su i dalje oštećeni i da pomenuti Zakon i dalje nije u skladu sa ustavnim odredbama, ali niti sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBIH. Savez će učiniti sve da se ovakve stvari ne rješavaju po sudovima u BiH nego dogovorno sa predstavnicima Kantonalne vlasti poštujući principe tržišnog poslovanja i društvene korisnosti.
Savez udruženja/udruga poslodavaca ZDK će se u najkraćem roku očitovati po dopisu iz Ureda Predsjednika FBIH delegirajući najaktuelnije probleme koji otežavaju poslovanje privrede u ZDK, a čiji su uzroci u neusklađenim i nelogičnim zakonima na nivou Federacije BIH. 

Naredne aktivnosti i inicijative će biti dogovorene na sljedećem sastanku Upravnog odbora Saveza poslodavaca ZDK čije je održavanje planirano 09.04.2015.godine u Kaknju.

Zenicablog/Visoko.co.ba