Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Idemo u još jedno zaduženje, a vraćanje starih dugova prolongiramo

opcinsko vijece visoko 2015 kolektivna26. sjednica Općinskog vijeća Visoko je počela danas u 10:15 h a završila nakon skoro 6 sati. Iako je planirana rasprava o 9 tačaka, raspravljalo se o 8 tačaka jer je jedna povučena jer nije bila spremna. Svi vijećnici su prisustvovali sjednici. Ova sjednica je bila jedna od kraćih u ovom sazivu Vijeća.

Izvještaj sa sjednice po tačkama dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Visoko.

Izet Smajević (Nezavisni vijećnik) se zahvalio vijećnicima na podršci inicijative Elvira Špiodića (Nezavisni vijećnik) od prošle sjednice te je saopćio da mu se niko iz Vlade nije javio po ovom pitanju. Izvod iz zapisnika je usvojen jednoglasno sa 24 glasa ZA

2. Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske načelnice i o radu Općinskih službi Općine Visoko u 2014. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2014. godini.
IZVJESTILAC: Amra Babić, Općinska načelnica

Općinska načelnica Amra Babić je podnijela opširan izvještaj o svojim aktivnostima. Rasprava o ovoj tačci je trajala čak 2 sata i 30 minuta. Na kraju tačka je usvojena sa 17 glasova ZA, dok je 8 vijećnika bilo suzdržanih.

3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2014. godini.
IZVJESTILAC: Melina Travančić-Hodžić, Općinski pravobranilac

Na ovoj tačci je zatraženo isključivanje kamere RTV Visoko koja snima rad Vijeća. Saznali smo da je Vijeće raspravljalo o pitanjima tužbi Srpske pravoslavne crkve oram KTK i uslužnom preduzeću ”Pokop”.  Saznali smo da je problem u zgradi Galanterije, Odluka je da se zgrada da na korištenje SPC. Što se tiče tužbi vezanih za ”Pokop” u pitanju su nove tužbe, ali još uvijek nije održano ni pripremno ročište, a tek je potrebno da se odredi  ko je zaista pravi vlasnik te zgrade. Ovdje se takođe nametnulo pitanje i o bazenu, prostoru UNIS fagasa, te prostorima Veleprometa. Odluka je kraju usvojena sa 20 glasova ZA, dok je 5 vijećnika bilo suzdražnih.

4. Prijedlog Odluke o usvajanju programa novčanih poticaja za unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje.
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Ova Odluka je povučena sa dnevnog reda jer nije bila spremna.

5. Prijedlog odluke o izradi izvedbenog projekta snadbijevanja pitkom vodom cijelog područja općine Visoko, sa prijedlogom dinamike realizacije i finansiranja projekta.
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Razvila se žustra rasprava o ovom pitanje, te su nas neki vijećnici podsjetili da je predizborno obećanje pobjedničke stranke na Izborima 2012 bilo da će se o ovim pitanjima raspravljati već 2012. godine. Na kraju je ipak Odluka usvojena sa 22 glasa ZA dok su 3 vijećnika bila suzdržana.

6. Prijedlog odluke o izradi investiciono-tehničke dokumentacije za prikupljanje, odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji općine Visoko.
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Bez raprave i pitanja pristupilo se glasanju te je Odluka usvojena jednoglasno sa 24 glasa ZA.

7. a) Prijedlog odluke o imenovanju pravnog subjekta koji će upravljati “Centrom za upravljanje komunalnim otpadom sa pratećim sadržajem” i biti nosilac kreditnog zaduženja.
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Federalnom ministarstvu finansija za otplatu kredita za realizaciju projekta „Centar za upravljanje komunalnim otpadom sa pratećim sadržajem”.
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Vođena je zajednička rasprava o obje odluke, ali je glasanje bilo odvojeno. Vrlo burna rasprava i jasna razlika u stavovima kod vijećnika, te nekoliko izuzetno oštrih reakcija na izlaganja vijećnika. Na kraju, vijećnici su usvojili obje odluku, rezultat za prvu je bio 17 ZA i 8 suzdržanih, dok je za drugu odluku, za koju je trebala dvotrećinska većina jer se radi o višegodišnjem zaduženju, rezultat bio 17 ZA, 6 suzdržanih i 2 protiv (Klub ASDA).

8. Prijedlog odluke o reprogramu kreditnih obaveza prema Federalnom ministarstvu finansija.
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Uz kratko dodatno obavještenje Edine Ferizović odmah se prisutpilo glasanju. Odluka Vlade FBiH iz prošle godine daje mogućnst općinama da prolongiraju vraćanje trenutnih dugova za sljedeće četiri godine zbog poplava iz maja mjeseca prošle godine. Odluke je usvojena jednoglasno sa 24 glasa ZA.

9. Vijećnička pitanja i inicijative

O ovoj tačci ćemo pisati narednom periodu.