Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Primjedbe na nacrt Prostornog plana za općinu Visoko za period 2014-2034. godine

sda logo 2015Općinski odbor SDA Visoko uputio je nadležnoj općinskoj Službi za urbanizam, stambenokomunalne poslove i katastar nekretnina primjedbe na nacrt Prostornog plana za općinu Visoko za period 2014-2034. godine.

Primjedba na trasu magistralnog puta

Općinski odbor SDA Visoko iznosi primjedbu na trasu magistralnog puta ( zaobilaznica: naplatne kućice-Ozrakovići-Željeznička Stanica-Kuti-Zbilje-Buci-Kiseljak), te predlaže nadležnoj općinskoj Službi da teži iznalaženju finansijski realnije, konfiguracijski povoljnije i teritorijalno bliže trase puta kroz naselje Zimča (naplatne kućice-most Podvanj-Zimča-Kiseljak), ili alternativno kroz naselja Liješeva ili Srhinje, uz savladavanje administrativnih prepreka u smislu kategorizacije puteva. Nacrtom Prostornog plana na trasi novoprojektovanog magistralnog puta planirana su dva tunela (dužina samo jednog tunela je 500 m) i dva mosta (preko rijeke Bosne i rijeke Fojnice), što u konačnici pretpostavlja previsoku vrijednost projekta čije izvođenje nije realno očekivati ni u dalekoj budućnosti, te samim tim duži vremenski period neće biti riješen osnovni problem izmještanja teretnog saobraćaja iz užeg gradskog jezgra – naselja Rosulje i Sebilj. Također, smatramo izuzetno važnom činjenicu da pomenuta trasa magistralnog puta prolazi pored glavnog izvorišta gradske vode Vrutak i svojom blizinom ugrožava i dovodi ovo izvorište u potencijalnu opasnost od zagađenja.

Primjedba na lokaciju reciklažnog dvorišta

Općinski odbor SDA Visoko sugeriše nadležnoj Službi da ponudi adekvatnije rješenje za lokaciju na kojoj će biti izgrađeno reciklažno dvorište, uz uslov da bude prihvatljivo lokalnoj zajednici, vodeći računa o ispunjavanju ekoloških standarda i pristojne udaljenosti od naselja, voda i privrednih pogona. Prema nacrtu Prostornog plana reciklažno dvorište smješteno je na lokalitetu Očazi, u blizini proizvodnih pogona prehrambene industrije i bunara industrijske vode, što je dovoljan razlog za izmještanje na drugu lokaciju. Dodatno, u blizini ovog lokaliteta planirana je industrijska zona, te treba uzeti u obzir da pojedinim privredama neće odgovarati blizina reciklažnog dvorišta. Pored navedenog, ponuđena lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta podrazumjeva ukidanje stočne pijace na kojoj se tradicionalno okupljaju trgovci i lokalni mještani, te kao takva predstavlja izvor sredstava za rješenje egzistencijalnih pitanja građana.

Nadamo se da će navedene primjedbe nadležna Služba razmotriti i uzeti u obzir prilikom izmjena nacrta Prostornog plana općine Visoko za period 2014-2034. godine.

Predsjednik OO SDA Visoko

s.r. Halim Zukić