Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Isaković učestvuje na Interparlamentarnom seminaru o političkom učešću žena u zemljama Zapadnog Balkana i Turske u Briselu

sbb bihPredsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Mirsad Isaković, zamjenica predsjedavajućeg Diana Zelenika, te članice Komisije Nermina Kapetanović i Maja Gasal – Vražalica učestvuju na Interparlamentarnom seminaru o političkom učešću žena u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, koji se 4. marta održava u zgradi Evropskog parlamenta u Briselu.

Kako je predviđeno programom seminara, učesnicima će se obratiti član Evropskog parlamenta i potpredsjednik za pitanja rodne ravnopravnosti i različitosti Dimitris Papadimoulis, kao i članica Evropskog parlamenta i predsjedavajuća Komisije za prava žena i rodnu ravnopravnost Iratxe García Pérez, te predsjedavajuća Komisije za jednake mogućnosti između žena i muškaraca Parlamenta Makedonije Liljana Popovska.

U okviru panel – rasprave planirana je diskusija o važnosti medija i obrazovanja u promociji učešća žena u politici, o čemu će izlaganje imati i članica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Maja Gasal – Vražalica i predsjednik ove Komisije, mr Mirsad Isaković.

„Komisija za utvrđivanje ravnopravnosti spolova pri Parlamenarnoj skupštini BiH često ima ulogu analizatora stanja u Bosni i Hercegovini u pogledu participacije žene u javnom i političkom životu, pa je tako krajem 2011. godine usvojila preporuke u vezi sa političkom participacijom žene od čega su najvažnije bile: Potrebno je nastaviti sa harmonizacijom Zakona o ravnopravnosti spolova, na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te uspostaviti mehanizme za povečanje broja žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti kroz izmjene izbornog zakonodavstva koje regulira uspostavljanje organa izvršne vlasti, potrebno je donijeti Zakon o političkim strankama kojim bi se stranke obavezale da u statutima utvrde principe i mehanizme ravnopravne zastupljenosti spolova u stranačkim tijelima i na izbornim listama, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i regulatorna agencija za komunikacije BiH treba da prati medijsko predstavljanje kandidata tokom izbornih kampanja i kontrolira ravnopravno predstavljanje kandidata oba spola,“ izjavio je prije odlaska u Brisel mr Mirsad Isaković, predsjednik Komisije za utvrđivanje ravnopravnosti spolova pri Parlamenarnoj skupštini BiH.

Pored navedenog, tokom seminara raspravljat će se i o pitanjima zastupljenosti žena na političkim položajima, sa akcentom na situaciju u zemljama proširenja, te o povećanju broja žena u procesu donošenja odluka u zemljama kandidatima, uz predstavljanje najboljih praksi iz regiona. Seminar, kojeg Evropski parlament organizira u saradnji sa svojim Komitetom za prava žena i rodnu ravnopravnost, bit će okončan prezentacijom o doprinosu Evropskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) u unapređenju uloge žena u procesu odlučivanja na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.