Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Seminar za direktore osnovnih i srednjih škola

Gimnazija KopirajU okviru svojih redovnih aktivnosti Pedagoški zavod održava seminare za direktore/ice odgojno-obrazovnih ustanova, te je planirano da i ove godine bude upriličeno okupljanje direktora/ica svih osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Seminar, koji Pedagoški zavod tradicionalno organizira svake godine, bit će održan u srijedu, 04.02.2015. godine u Hotelu Zenica sa početkom u 09,30 sati.

Seminaru, pored direktora svih osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona i predstavnika Pedagoškog zavoda,  prisustvovat će i ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici EU Projekta “Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH – faza II” i Bosna Sema obrazovne institucije BiH.

Ovo je prilika da budu prezentirani dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti Pedagoškog zavoda koje se realiziraju u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, kao i domaćim i međunarodnim organizacijama u okviru projekata koje podržava i u kojima aktivno učestvuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod.

Prema planu i programu  predviđeno je da seminar traje od 09,30 do 14,00 sati, a bit će realizirane sljedeće teme:

1. Implementacija definiranih ishoda učenja za B/H/S jezik i književnost

2. Analiza uspjeha učenika osnovnih škola u učenju i vladanju               

3. Analiza uspjeha učenika srednjih škola u učenju i vladanju                   

4. Poduzetničko učenje i poduzetničke kompetencije                               

5. Aktivnosti Bosna Sema obrazovnih institucija