Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kako se dodjeljuju poslovi iz komunalne djelatnosti?

mirnes faticOpćinski vijećnik Fatić Mirnes je uputio vijećničko pitanje : «Kako se dodjeljuju poslovi iz komunalne djelatnosti pravnim licima, a ne dodjeljuju se Javnim komunalnim preduzećima, gdje je osnivač Općina Visoko?». Konkretno pitanje se odnosi na postavljanje korpi za smeće u gradu.

Na upućeno vijećniĉko pitanje nadležna služba je dala sljedeći odgovor:

Općina Visoko je nabavila kante za otpatke, obzirom da komunalna preduzeća ne proizvode iste, a samu montažu nabavljenih korpi na određene lokacije je izvršilo Javno komunalno preduzeće «Gradska groblja» Visoko.