Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Almin Halilović novi član Općinske izborne komisije

oik2Općinsko vijeće Visoko, na nastavku 23. sjednice, održane 29.12.2014. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko, s obzirom da je dotadašnjem članu Općinske izborne komisije istekao mandat. Odlukom o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko propisano je da će Komisija za izbor i imenovanja provesti postupak javnog oglasa u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa navedenim propisima, Komisija je provela postupak javnog oglasa, utvrdila rang listu i prijedlog za Općinsko vijeće. Izbornim zakonom BiH, članom 2.12 stav (5) propisano je da članove općinske izborne komisije imenuje općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, na osnovu javnog oglasa po proceduri koju utvrđuje Centralna izborna komisija BiH.

Postupajući po propisanoj proceduri, Komisija za izbor i imenovanja provela je proceduru za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko.
U tom smislu, Komisija je utvrdila prijedlog da se Almin Halilović, mr. inf. mng. iz Visokog, imenuje za člana Općinske izborne komisije Visoko.
Komisija za izbor i imenovanja dostavlja Općinskom vijeću Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Visoko na razmatranje i usvajanje.

Inače na ovaj javni oglas prijavila su se dva kandidata, a Halilović je prema ocjeni Komisije bio bolji kandidat od Ervina Klepe, dipl. historiĉara umjetnosti i profesora historije.