Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Objaviti zvanične rezultate vodoistraživanja koja su vršena na lokalitetima Vrutak i Šećine njive

mirza bukicMirza Bukić vijećnika (ASDA) podnio je inicijativu da se općinskim vijećnicima dostave zvanični rezultati vodoistraživanja koja su vršena na lokalitetima Vrutak i Šećine njive, te da se isti objave na zvaničnoj web stranici Općine Visoko i RTV Visoko u informativnim programima.

Odgovor na incijativu dala je nadležna Služba:

Incijativa se prihvata, uz obrazloženje: Elaborati o detaljnim hidrogeološkim istraživanjima i ispitivanjima izvorišta ˶Vrutakʺ i ˶Šećine njiveʺ, glavni projekat dogradnje vodovodnog sistema Gračanica i Moštre su prezentiranirani više puta. Prezentacija u hotelu Evropa u Sarajevu održana je 19.02.2014. godine. Istog dana je informativna emisija aktuelnosti RTV Visoko emitirala prilog. Prezentacija je još održana 27.02.2014. godine u:
– Velikoj Sali Općine Visoko,
– Medresi “Osman ef. Redžović” u Čajangradu i
– OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” u Donjem Moštru

Na web stranici Općine Visoko, arhiva podataka od 28.02.2014. godine pod naslovom: „U Visokom prezentiran Investicioni program vodosnabdijevanja Općine”, nalaze se podaci o rezultatima vodoistražnih radova, kao i mjestima gdje je rađena javna prezentacija.