Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Da li Općinski pravobranilac može biti u Skupštini povjerilaca u JKP „Gradska groblja“d.o.o. u stečaju?

mirnes faticNa 23. Sjednici Općinskog vijeća Visoko održanoj dana 29.12.2014. godine vijećnik Mirnes Fatić je postavio vijećničko pitanje koje glasi:

„Da li Općinski pravobranilac može biti u Skupštini povjerilaca u JKP „Gradska Groblja“d.o.o. u stečaju, kad imamo slučaj da je istovremeno Općina Visoko čije interese štiti pravobranilac dužnik prema JKP „ Gradska groblja“ d.o.o. Visoko u steĉaju?

Shodno naprijed navedenom ovo Pravobranilaštvo daje slijedeći odgovor:

Zakonom o pravobranilaštvu ZE-DO kantona propisano je da:„U poslovima zastupanja pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik općine, poduzima pravne radnje i pravna sredstva radi zaštite imovine i imovinskih interesa općine, pred sudovima i drugim nadležnim organima, kao i
u drugim slučajevima zaštite imovine i imovinskih interesa općine kada je na to ovlašteno zakonom“.

S druge strane, Zakonom o stečaju u FBiH je propisano da je stečajni postupak, postupak koji provodi nadležni sud. Ovo Pravobranilaštvo je dana 20.05.2014. godine zaprimilo rješenje Općinskog suda u Zenici broj: 43 0 St 100487 13 St od 12.05.2014. godine kojim se otvara stečajni postupak nad firmom JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko i kojim se pozivaju povjerioci da u roku 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku podnošenjem prijave Općinskom sudu u Zenici, sa navođenjem firme, sjedišta, boravišta, pravnog osnova i iznosa potraživanja. Shodno navedenom rješenju ovo Pravobranilaštvo je dana 10.06.2014. godine postupilo po rješenju suda i podnijelo prijavu, odnosno prijavilo potraživanje Općine Visoko koje ima prema stečajnom dužniku, a po osnovu pravosnažne i izvršne presude Općinskog suda u Zenici broj: 43 0 Ps 040035 10 Ps od 09.01.2013. godine kojom se obavezuje JKP „Gradska groblja“ Visoko da općini Visoko isplati iznos od 146.958,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 17.08.2010. godine, pa do isplate, zajedno sa troškovima izvršenje u iznosu od 1.469,58 KM. Iz naprijed navedenog proizilazi da je Općinski pravobranilac u konkretnom slučaju poduzeo pravne radnje i pravna sredstva radi zaštite imovine i imovinskih interesa u skladu sa zakonskim odredbama.