Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina Visoko se kreditno zadužuje 2,5 miliona eura za projekat “Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Visoko”

euri brojanjeOpćina Visoko kao jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi snabdjevanje građana vodom i odvodnjom otpadnih voda. Općinsko vijeće je u martu 2013.godine usvojilo „Informaciju o strateškom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja sa planom aktivnosti“. Strateško opredjeljenje Općine Visoko iz oblasti vodosnabdjevanja su centralizovanje vodnih objekata, nastavak vodoistražnih radova u cilju pronalaska novih vodnih resursa, objedinjavanje postojećih vodnih objekata u jedinstvene sisteme, uspostava zona sanitarne zaštite postojećih vodozahvata, kontinuirana kontrola kvaliteta voda, te dodjeljivanje mjesnih vodovoda na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću. Na osnovu opredjeljenja Općine Visoko da što veći broj građana ima uredno vodosnabdjevanje i koristi higijenski ispravnu vodu, odnosno da se proširi teritorij koji pokriva gradski vodovodni sistem kojim upravlja Javno komunalno preduzeće, a nakon provedenih istražnih radova, stvoreni su preduslovi za proširenje vodovodnog sistema na podsisteme Gračanica i Moštre. Nastojeći da u skladu
sa našim strateškim opredijeljenjima poboljšamo kvalitet života naših stanovnika, Općina Visoko je pristupila vodoistražnim radovima na izvorištima „Vrutak“ i „Šećine njive“ kojim je utvrđeno da je kapacitet izvorišta „Vrutak“ 100 l/s a trenutna eksploatacija 60 l/s.

Odmah nakon završetka vodoistražnih radova Općina Visoko je pristupila izradi projektno-tehničke dokumentacije za projekat “Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Visoko” kojim se rješava pitanje vodosnadbijevanja za 10.000 stanovnika naše općine. Urađena je projektna dokumentacija: Glavni projekat dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica, projektant je Zavod za vodoprivredu, Sarajevo, a vrijednost projekta 51.129,00 KM i Glavni projekat dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Moštre. Projektant je Zavod za vodoprivredu, Sarajevo, vrijednost projekta 41.850,00 KM. Naselja obuhvaćena projektno-tehniĉkom dokumentacijom kako slijedi:

-Podsistem Gračanica: Kula Banjer, Vratnica, Arnautovići i Mulići, Industrijska zona Arnautovići – Ozrakovići, Uvorići (Mahala, Kovačići, Šačići), Tramošnjik, Loznik, Veliko Čajno, Malo Čajno (Goruša, Zlamenje);

-Podsistem Moštre: Biskupići, Donja Zimča, Gornja Zimča, Koložići (Pučište, Dol, Bešići), Orašac (Čakalovići, Veruša), Liješeva (Dobro Selo, Brdo, Baltići, Džerzovo).

Sredstva za izradu dokumentacije su obezbjeđena od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Općina Visoko je uradila reviziju glavnih projekata “Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Visoko”:

Glavnog projekta dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica i Glavnog projekta dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Moštre koja je pozitivna. Nakon završenih istražnih radova i urađene projektno-tehničke dokumentacije pristupili smo promociji projekta. Promocija projekta vodosnabdjevanja Općine Visoko održana je u Hotelu Europa u Sarajevu kojoj su prisustvovali predstavnik Svjetske banke, direktor Sarajevo biznis foruma, predstavnik Evropske 36 investicione banke, predstavnik ambasade Republike Turske, predstavnik ambasade Švicarske, predstavnici UNDP-a, direktor Instituta za hidrotehniku, predstavnik BBI Banke, predstavnica Direkcije za evropske integracije (DEI), direktor Zavoda za vodoprivredu, predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), predstavnici Usaid-Sida GOLD projekta za BiH te brojni drugi investitori.

Odmah nakom promocije u Sarajevu, izvršena je promocija na području općine Visoko i to u Velikoj Sali Općine Visoko, Medresi „Osman ef. Redžović u Graĉanici i OŠ „Mula Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru gdje je prezentiran Izvještaj o izvedenim vodoistražnim radovima na izvorištima „Vrutak“ i „Šećine njive“ i Glavni projekti dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre.

Budžetska sredstva Općine Visoko nisu dovoljna za realizaciju projekta „Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“ zbog čega je neophodno da se rješavanje problema snabdijevanja građana pitkom vodom na području cijele općine, svih njenih građana i privrednih subjekata finansira putem kreditnog zaduženja. S tim u vezi, Općina Visoko se obratila Federalnom ministarstvu finansija sa zahtjevom za procjenu mogućnosti kreditnog zaduženja Općine Visoko a u skladu sa članom 7. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 86/07, 24/09 i 44/10) prema kojem se gradovi i općine mogu dugoročno zadužiti ukoliko u vrijeme odobrenja zaduženja iznos servisiranja duga koji dospijeva u svakoj narednoj godini, uključujući i servisiranje za predloženo novo zaduženje i sve zajmove za koje su izdate garancije grada i općine, ne prelazi 10% prihoda ostvarenog u prethodnoj fiskalnoj godini.

Podsjećamo da u okviru svojih nadležnosti, Federalno ministarstvo finansija vodi evidenciju o stanju duga u Federaciji BiH u skladu sa Zakonom o dugu i Pravilnicima o evidenciji duga i garancijama Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 14/08). Nakon uvida u evidencije Federalnog ministarstva finansija i dokumentaciju koju je dostavila Općina Visoko i ostvarene prihode Općine Visoko u 2013.g. utvrđeno je da maksimalan godišnji iznos servisiranja duga može iznositi do 739.356 KM. Na osnovu navedenog, a uzimajući u obzir iznos
servisiranja postojećeg duga, koji dospijeva u svakoj narednoj godini, godišnji iznos servisiranja po osnovu novog zaduženja (otplata glavnice i kamata) od 2014.g. do 2018.g. može iznositi do 629.623 KM, a od 2019.g. preko iznosa od 632.691 KM.

U skladu sa navedenim, Općina Visoko je dobila zvaničan akt Federalnog ministarstva finansija kojim je potvrđeno da ima mogućnost dugoročnog kreditnog zaduženja u iznosu do 2,5 miliona EUR za rješavanje problema vodosnabdijevanja općine Visoko. U cilju osiguranja potrebnih finansijskih sredstava projekat «Dogradnje gradskog vodovodnog sistema – podsistem Gračanica i podsistem Moštre» predstavljen je na petoj međunarodnoj konferenciji «Sarajevo biznis forum 2014. godine». Također, Općina Visoko je ostvarila saradnju i kandidovala projekat «Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Visoko» Saudijskom fondu za razvoj (Saudi Fund For Development – Riyadh, Saudi Arabia) i Islamskoj banci u Dubaiu (Dubai Islamic Bank), EIB-u (Evropskoj investicionoj banci) u okviru projekta „Projekat vodoopskrbe i sanitacije u Federaciji BiH“ koji se realizuje putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao i Općinskom fondu za razvoj infrastrukture – MIDF koji je formiran za Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu a osnovan je od strane KfW-a (Njemačka banka za obnovu) i EBRD-a (Evropska banka za obnovu i razvoj).

Zahvaljujući ostvarenim kontaktima sa Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj i Ambasadom Bosne i Hercegovine u Kuvajtu, Općina Visoko je uputila zvaničan akt – Pismo namjere Kuvajtskom fondu za arapski ekonomski razvoj u kojem je izrazila jasno opredjeljenje za odobravanje kreditnih sredstava ovog Fonda za realizaciju projekta „Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“. Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj je u svom odgovoru na naše Pismo namjere naveo da je u cilju razmatranja mogućnosti odobravanja kreditnih sredstava neophodno osigurati zvaničan akt Federalnog ministarstva finansija o prioritetnosti realizacije ovog projekta za Federaciju BiH.

U skladu sa navedenim, Općina Visoko je uputila zahtjev Federalnom ministarstvu finansija za uvrštavanje ovog projekta kao prioritetnog u Federaciji BiH, na osnovu kojeg smo obaviješteni da je prema utvrđenoj proceduri neophodno da:

1) Općinsko vijeće Visoko donese Odluku o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje za realizaciju projekta «Dogradnja gradskog vodovodnog sistema – podsistem Graĉanica i podsistem Moštre» što je osnova za pokretanje procedure kreditnog zaduženja općine Visoko kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj u iznosu do 2,5 miliona
EUR,

2) da Općina Visoko podnese zahtjev za upis ovog projekta u Program javnih investicija Federacije BiH

3) da Općina Visoko uputi zvaničan zahtjev Federalnom ministarstvu finansija za pokretanje postupka za stvaranje obaveza po osnovu vanjskog državnog duga, čime bi bila okončana
procedura za obezbjeđenje sredstava putem kreditnog zaduženja.

U skladu sa prethodno navedenim Općinskom vijeću Visoko se dostavlja prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje za realizaciju projekta «Dogradnja gradskog vodovodnog sistema: podsistem Gračanica i podsistem Moštre».