Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina od izdavanja javnih površina u 2014.godini inkasirala 39.841,10 KM

park auticiOdlukom o komunalnom redu (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 3/13) i Programom utvrđivanja lokacija za sezonsko zauzimanje javnih površina na području općine Visoko odnosno visini naknade za sezonsko zauzimanje javnih površina za 2014. godinu od 5.5.2014.godine, utvrđeno je da iznos naknade u I zona iznosi – 5,50 KM/m² mjeseĉno, II zona – 4,50 KM/m² mjesečno, III zona – 3,50 KM/m² mjesečno, na privatnom zemljištu – 2,50 KM/m² mjesečno, za zauzimanje javne površine do 5 m². Paušalni iznos po jednom prostoru je bio 20KM.

Po ovom osnovu naplaćeni prihod je iznosio 39.841,10 KM.