Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Načelnica Babić predlaže Melinu Hodžić-Travančić na novi četverogodišnji mandat

mensud becar carsijskaRazlozi za donošenje Odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca Visoko sadržani su u Odluci Općinskog vijeća Visoko broj: 01/1-02-10/11 od 12.02.2011. godine («Službeni glasnik općine Visoko», broj 2/11) kojom je imenovan Općinski pravobranilac Visoko na period od četiri godine. S obzirom da 12.02.2015. godine istiće četverogodišnji mandat Općinskog pravobranioca, a koju dužnost je obavljala gosp. Melina Hodžić-Travanĉić iz Visokog, to postoji potreba da se imenuje Općinski pravobranilac na mandat u trajanju od ĉetiri godine.

Na osnovu Izvještaja Komisije za izbor Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Visoko, broj: 01/1-02-12-1/15 od 16.01.2015. godine, Općinska načelnica predlaže imenovanje gđe. Meline Hodžić-Travančić iz Visokog za Općinskog pravobranioca Visoko na period od četiri godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Sluţbenom glasniku općine Visoko», a mandat imenovane od četiri godine počinje od 13.02.2015. godine.

(Foto: Mensud Bečar)