Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

200.000KM za rekonstrukciju gradske vodovodne mreže

rekonstrukcija vodovodne mreze visokoPravni osnov za donošenje Programa utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreže na području općine Visoko za 2015.g. sadržan je u članu 17. Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 17/08), članu 22. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 1/11, 08/13) i Budžetu Općine Visoko za 2015.g. („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 7/14).

Razlozi za donošenje

Razlozi za donošenje Programa utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreže na području općine Visoko za 2015.g. su kontinuirano održavanje, obnavljanje i rekonstrukcija objekata i uređaja, a u cilju stvaranja funkcionalnog i ekonomičnog sistema gradske vodovodne mreže.

REKONSTRUKCIJA GRADSKE VODOVODNE MREŽE

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Visočkih brigada = 125.000,00
Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Izeta Kurtalića = 75.000,00

UKUPNO 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Izvođaĉ radova JKP “Visoko” d.o.o. Visoko. Nosilac aktivnosti na realizaciji Programa utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreže na području općine Visoko za 2015.g. je Općina Visoko, Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj.