Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Neobilježavanja pješačkog prijelaza na regionalnoj cesti R-445 Visoko – Kakanj u neposrednoj blizini firme Rampart

Odgovor na pitanje vijećnika Dejana Šćepanovića upućeno na 22.-oj sjednici Općinskog vijeća Visoko, a u vezi neobilježavanja pješačkog prijelaza na regionalnoj cesti R-445 Visoko – Kakanj u neposrednoj blizini firme Rampart. Po prijemu vijećniĉkog pitanja naloženo je firmi “Mušinbegović” d.o.o. Visoko da uradi horizontalno obilježavanje navedenog pješaĉkog prijelaza i po izvještaju Nadzornog organa pješački prijelaz …


192.704,10 KM u prošloj godini Općini Visoko za prostore u njenom vlasništvu

U 2014. godini po osnovu zakupa poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko, naplaćen je prihod u iznosu od 192.704,10 KM. Početna cijena za poslovne prostore u kojima se obavlja samostalna ugostiteljska djelatnost, promet roba na veliko i malo, kancelarijski prostor iznosi: I zona: 7 KM/m2, IIzona: 5 KM/m2, vangradsko područje: 4 KM/m2. …


Općina od izdavanja javnih površina u 2014.godini inkasirala 39.841,10 KM

Odlukom o komunalnom redu (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 3/13) i Programom utvrđivanja lokacija za sezonsko zauzimanje javnih površina na području općine Visoko odnosno visini naknade za sezonsko zauzimanje javnih površina za 2014. godinu od 5.5.2014.godine, utvrđeno je da iznos naknade u I zona iznosi – 5,50 KM/m² mjeseĉno, II zona – 4,50 KM/m² mjesečno, …


Za korisnike stambenog prostora 0,22 KM/m2, dok korisnici poslovnog prostora plaćaju 0,33 KM/m2

Zakonski osnov za donošenje ove odluke su odredbe Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (“Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona”, br.2/08) i to članovi 31. i 32. kojima je utvrđena obaveza vlasnika ili korisnika za plaćanje naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, a da visinu naknade navedene obaveze utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog …


Načelnica Babić predlaže Melinu Hodžić-Travančić na novi četverogodišnji mandat

Razlozi za donošenje Odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca Visoko sadržani su u Odluci Općinskog vijeća Visoko broj: 01/1-02-10/11 od 12.02.2011. godine («Službeni glasnik općine Visoko», broj 2/11) kojom je imenovan Općinski pravobranilac Visoko na period od četiri godine. S obzirom da 12.02.2015. godine istiće četverogodišnji mandat Općinskog pravobranioca, a koju dužnost je obavljala gosp. Melina Hodžić-Travanĉić iz …


Pozivom na broj 090-291-029 donirate 2 KM za rad “Javne kuhinje” u Visokom

U prvom mjesecu rada, osoblje Javne kuhinje u Visokom pripremilo je i podijelilo 1750 obroka pojedincima koji su u potrebi za ovom vrstom pomoći. Korisnici usluga »Javne kuhinje« selektovani su na osnovu kriterija koji je uspostavljen od strane partnera projekta Centra za socijalni rad u Visokom. Podsjećamo, Javna kuhinja je počela s radom 26.12.2014.g. a …


Kako su to JKP “Gradska groblja” u stečaju i Općina zamislili naplaćivati parking u Visokom i na kojim lokacijama

Općinsko vijeće Visoko je, na 23. sjednici održanoj dana, 29.12.2014. godine, donijelo Odluku o upravljanju, održavanju i naplati parking prostora i javnih garaža broj: 01/1-02-491/14 od 29.12.2014. godine. Navedenom Odlukom je Javnom komunalnom preduzeću “Gradska groblja” d.o.o. Visoko (u stečaju) dodijeljena nadležnost za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih parking prostora i javnih garaža, kao i …


U Visokom cijena 1 m² korisne površine stambenog prostora iznosi 690,00 KM

Programom rada Općinskog vijeća za 2015. godinu planirano je donošenje Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko za 2015. godinu, sa rokom za donošenje januar 2015. godine. Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, kao nosilac izrade Prijedloga odluke, a u cilju utvrđivanja visine …


Općina Visoko se kreditno zadužuje 2,5 miliona eura za projekat “Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Visoko”

Općina Visoko kao jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi snabdjevanje građana vodom i odvodnjom otpadnih voda. Općinsko vijeće je u martu 2013.godine usvojilo „Informaciju o strateškom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja sa planom aktivnosti“. Strateško opredjeljenje Općine Visoko iz oblasti vodosnabdjevanja su centralizovanje vodnih objekata, nastavak vodoistražnih radova u cilju pronalaska novih vodnih resursa, objedinjavanje postojećih …


200.000KM za rekonstrukciju gradske vodovodne mreže

Pravni osnov za donošenje Programa utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreže na području općine Visoko za 2015.g. sadržan je u članu 17. Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 17/08), članu 22. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 1/11, 08/13) i Budžetu Općine Visoko za 2015.g. („Službeni glasnik …