Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pogledajte u šta i gdje Općina ima namjeru uložiti 1.000.000KM iz kapitalnih ulaganja

kapitalna ulaganjaPrograma kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2015.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) je
kontunuirano ulaganje iz Budžeta Općine Visoko u izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih objekata na podruĉju općine Visoko. Općina Visoko je u mjesecu novembru 2014.g. uputila dopise svim mjesnim zajednicama na području općine Visoko u cilju dostavljanja prijedloga projekata za Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2015.g. sa jasno naznačenim prioritetnim projektima.

Nakon zaprimljenih odgovora od strane mjesnih zajednica i prikupljenje dokumentacije Općina Visoko je raspisala i Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2015.g. Pravo predlaganja projekata za izradu prijedloga navedenog Programa imali su svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, poduzetnici, privredna društva, općinske službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

S tim u vezi, od strane Općinske načelnice imenovan je Tim za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2015.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) koji je pristupio bodovanju u skladu sa Modelom plana kapitalnih investicija u Općinama –GAP koji se baziraju na dobroj praksi vrednovanja projekata, a koje je projekat upravne odgovornosti GAP, čiji su pokrovitelji USAID i SIDA, implementirao u velikom broju općina u BiH.

U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća broj: 01/1-02-531/14 od 29.12.2014.g. u nove projekte uvršten je projekat rekonstrukcije puta Mulići-Buzići-Dobrinje. Također, bitno je istaći da predlagač kontinuirano aplicira projekte prema svim dostupnim institucijama i organizacijama koje finansiraju infrastrukturne i druge projekte, a opredjeljeni su za
jedinice lokalne samouprave. U nastavku pogledajte gdje i u koje namjene Općina ima namjeru u 2015.godini uložili milion maraka.

Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2015.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta)

CESTOVNA INFRASTRUKTURA I JAVNA RASVJETA

Rekonstrukcija puta Mulići – Buzići – Dobrinje = 30.000,00
Izgradnja lokalnog puta Arnautovići-Mulići Arheološko podruĉje Mili, dužina 300 m (donji stroj) = 130.000,00
Asfaltiranje puta u naselju Uvorići (završetak radova) = 15.000,00
Rekonstrukcija ulice Visočkih brigada = 120.000,00
Rekonstrukcija ulice Izeta Kurtalića = 45.000,00
Rekonstrukcija lokalnog puta Han – Plaholje, dužina 1340 m = 90.000,00
Izgradnja javne rasvjete na dionici R.P. 445 Visoko – Čekrekĉije = 25.000,00
Izgradnja javne rasvjete dionica Gradska groblja Visoko – Zbilje – Buci = 35.000,00
Rekonstrukcija lokalnog puta u Buzić Mahali = 70.000,00
Rekonstrukcija lokalnog puta Donja – Gornja Seoča = 50.000,00
Rekonstrukcija lokalnog puta Donja – Gornja Zimča = 50.000,00
Rekonstrukcija lokalnog puta Monjare – Liješeva = 60.000,00
Rekonstrukcija lokalnog puta Podvinci – Bogošići = 80.000,00

UKUPNO 800.000,00

VODOVODNA I KANALIZACIONA INFRASTRUKTURA

Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Oštrac = 18.500,00
Vodovod Porjeĉani – vodoistražni radovi = 30.000,00
Ucjevljenje potoka Željezniĉka stanica – poslovna zona Ozrakovići = 60.000,00
Sufinansiranje nabavke uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselju Oštrac = 21.500,00
Sufinansiranje izgradnje vodovoda u naselju Smršnica = 10.000,00
Sufinansiranje izgradnje kanalizacione mreže u naselju Zimča = 50.000,00
Vodoistraţni radovi u Radovljanskom slivu = 10.000,00

UKUPNO 200.000,00

Nosilac aktivnosti na realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu (cestovna, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) je Općina Visoko, Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj.