Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konačni rezultati do sredine godine

popis stanovnstvaSa krajem 2014. godine završeni su svi poslovi na unosu sirovih podataka u bazu podataka, a samim tim su i vanjski saradnici koji su radili u Centralnom mjestu za unos i obradu podataka popisa završili svoj angažman na projektu, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

U saopćenju za javnost o aktivnostima na unosu i obradi podataka Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Bosni i Hercegovini dodaje se da je sav materijal koji je došao sa terena skeniran i pohranjen u bazu podataka u izvornom obliku.

Tekstualni zapisi pretvoreni su u šifre pri čemu su korištene međunarodne klasifikacije usvojene za popis (klasifikacija zanimanja, klasifikacija djelatnosti i klasifikacija država).

Za šifriranje naseljenih mjesta i općina korišten je zvanični šifarnik općina i naseljenih mjesta u BiH.

Ovaj proces je završen i sada predstoji faza kontrole šifara koju će raditi statističko osoblje iz sve tri statističke institucije i izrada izvještaja o kontroli kvaliteta šifriranja.

Kad su u pitanju etnička obilježja koja se nalaze na popisnici (pitanje nacionalne i vjerske pripadnosti i maternjeg jezika) pripremljen je prijedlog šifarnika koji će usvojiti Centralni popisni biro. Šifarnik sadrži sve odgovore sa popisnica. To znači da su uvršteni i šifrirani svi odgovori u izvornom obliku, onako kako su ih davale, odnosno kako su se izjašnjavale popisane osobe.

Nakon toga slijedi šifriranje ovih pitanja i kontrola šifriranog materijala. Kompletna baza podataka popisa sa šifriranim varijablama bit će završena do kraja januara.

Nakon toga će se raditi uređivanje i kontrola podataka. To podrazumijeva primjenu seta pravila na osnovu kojih će se identifikovati rezidentno stanovništvo i ostale kategorije stanovništva (porodica, domaćinstavo…).

Predstavnici statističkih institucija zajedno sa međunarodnim ekspertima trenutno rade na pripremi materijala i prijedloga pravila za obradu ovih pitanja koje će razmotriti i usvojiti Centralni popisni biro.

Prema planu aktivnosti konačni rezultati o ukupnom broju stanovnika u BiH bit će objavljeni do sredine ove godine.

Posted in BiH