Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Smeta im tradicija, smeta im pekara, smetaju im ljudi koji rade i gledaju svoja posla, a ustvari su oni smetnja normalnom životu u Visokom već 20 godina

mahirMedijski smo pokrenuli priču o Ćamilovoj pekari na Kraljevcu, odnosno priču o svim novonastalim problemima sa kojima se trenutno suočavaju potomci pekarskog majstora Ćamila koji je utemeljio pekaru koja će vremenom postati jednim od simbola Visokog. Danas je predata žalba Komisiji za predstavke Općine Visoko u kojoj je obrazložena sva nepravda kojoj su izloženi današnji vlasnici pekare. U ovoj žalbi koju objavljujemo u cjelosti pojašnjena je kompletna situacija koja je u konačnici rezultirala i gubitkom dijela mušterija ove pekare, a koji ne znajući pravu istinu bili su izloženi dezinformacijama oko načina pripremanja pekarskih proizvoda i tako odustajali od kupovine proizvoda ove pekare sa ubjeđenjem da je došlo do promjene recepture i načina pripremanja proizvoda. Ovdje se prevashodno misli na peć u kojoj se pekao hljeb i nadaleko poznati kraljevački somuni.

Kao ilustraciju ovog teksta objavljujemo i Rješenje općinskog inspektora Evvela Žutića koje će ubuduće vjerovatno biti i ključni dokaz u sve izvjesnijoj sudskoj završnici ove priče.

OPĆINA VISOKO

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge Općinskog vijeća

N/R Elvir Špiodić, predsjednik komisije

Predmet: Žalba na rješenje o rušenju peći

Visoko, 20. januar 2015. godine

Ž A L B A

Poštovani,

Pekara Kraljevac, sagrađena 1912. godine u vlasništvu je porodice Šahinović duže od 100 godina. U augustu 2014. godine krenuli smo u popravak krova, jer su grede bile istruhle, uz uredno podnesen zahtjev za rekonstrukciju krova i vijenca na pekari. Nažalost, nakon skidanja krova, stari zidovi od ćerpića su izgubili stabilnost i morali smo i njih zamijeniti. S obzirom da je Zakon nalagao da se moraju izvaditi sve saglasnosti i dozvole kao da pekara nikad tu nije bila, na poziv Zijada i Enesa Šahinovića, isti dan kada su počeli radovi, izašao je općinski inspektor Evvel Žutić i obustavio radove.

Mi smo nakon toga započeli proces pribavljanja dokumentacije i saglasnosti za urbanističku dozvolu i građevinsku dozvolu. Taj proces je bio jako mukotrpan i ružan, jer su braća Enes i Zijad Šahinović sagradili kuće uz pekaru i vanjske zidove svojih kuća naslonili na naš objekat. Sada su postavljali uslove da postavljamo zvučne i toplotne izolacije, da otkupimo dio zemlje (međe) između kuće i pekare od Enesa, a koji je Lejla Spaho, sudski vještak građevinske struke, procijenila na cca 700,00 KM. Općinska komisija je taj komad zemlje naknadno procijenila na blizu 1.000,00 KM i takav notarski ugovor je potpisan, a mi smo platili porez državi na taj ugovor. Međutim, nakon toga Enes Šahinović je tražio od nas još 4.000,00 KM, kao uslov za potpis na urbanističku saglasnost. Mi smo i na to pristali, jer nam se žurilo da pekara ponovo počne raditi. Pored toga, na zidove smo postavili sve toplotne i zvučne izolacije, prema željama Enesa i Zijada Šahinovića. Cijeli proces je pratio inspektor Evvel Žutić, koji je svakodnevno dolazio u pekaru Kraljevac i glumio „nadzorni organ“. Čak je dovodio Enesa i Zijada Šahinovića u pekaru, i u dogovoru s njima određivao raspored inventara u pekari i način postavljanja i građenja pekare. Vlasnike objekta nisu ništa pitali, kao da je taj objekat u vlasništvu inspektora i komšija, a ne njenih stvarnih vlasnika. Taj mobing i strašno drsko ponašanje prema našoj porodici smo istrpili i dopustili da čine ovakve nelogične i nepropisne postupke, samo da bi nam potpisali potrebne saglasnosti. 

Na pitanje zašto ovo radi, inspektor Žutić je rekao: „Ovo je sada pitanje politike i ja ovo ne bih radio da nemam kredit. Davno bih napustio ovaj posao da nemam kredita!“ Ovu je izjavio pred Nijazom i Nerminom Šahinović u njegovoj kancelariji, što će oboje potvrditi i pred sudom pod svakom pravnom i moralnom odgovornošću. Na ovaj način je potvrdio na „neko“ na njega vrši pritisak i da njegovi postupci nemaju više veze sa zakonima niti pravilima koje kao inspektor treba zastupati!

Nakon svega, svoje potpise na urbanističku i građevinsku saglasnost su stavili Enes i Kimeta Šahinović, Zijad i Džana Šahinović te porodica Čičak, koja nije postavljala nikakve uslove, a nisu nam familija. Sve vrijeme inspektor Evve lŽutić je Nijazu Šahinoviću, sinu rahmetli pekara Ćamila Šahinovića govorio da se „nešta“ dogovorimo sa komšijama. Takvi istupi inspektora su nam bili čudni, jer smo bez pogovora već bili ispunili sve realne i nerealne zahtjeve komšija/rodbine. Čak je to govorio i nakon što je izdata građevinska dozvola za pekaru. To je počelo zvučati jako čudno jer nam nije bilo jasno šta se to još imamo dogovoriti, ako smo sve ispoštovali. Napominjemo da je u urbanističkoj saglasnosti traženo da dostavimo „atest na buku“ kao da gradimo kovačnicu ili diskoteku, a ne tradicionalnu pekaru koja prethodnih 100 godina nikome nije smetala, niti je proizvodila buku.

Interesuje nas, a i molimo ovu Komisiju da zatraži informaciju od nadležne općinske službe, kojoj je radnji ili nekom drugom „ZANATSKOM“ objektu na području općine Visoko zatražen „atest na buku“ u urbanističkoj saglasnosti?

Nakon završetka izgradnje pekare, nova peć na drva koja je postavljena u pekaru Kraljevac nije dala isti kvalitet hljeba i somuna, pa smo odlučili da vratimo staru krušnu peć na isto mjesto na kojem je stajala posljednjih 102 godine. Kao dokaz tome prilažemo i fotografije rahmetli Ćamila Šahinovića koji je uslikan 70-ih godina kako koristi tu istu peć na istom mjestu.

Kada smo počeli sa zidanjem krušne peći, unutar objekta, kao vlasnici pekare smo pozvali inspektora Evvela Žutića da izađe na teren i prati izgradnju peći, te da fotografiše proces izgradnje da bismo imali dokaze da su radovi izvršeni po propisima, da smo postavili toplotnu izolaciju i da nam ukaže na moguće nepravilnosti. Nermina Šahinović, supruga nasljednika pekare Nijaza Šahinovića je lično pozvala Žutića da izađe na teren i izvrši uviđaj. Da smo bilo šta krili, ne bismo lično zvali inspektora da prati radove. Inspektor Evvel Žutić je prisustvovao zidanju stare krušne peći, i nadzirao cijeli proces od početka do kraja. Po završetku postavljanja peći, inspektor Žutić je Nijazu i Nihadu Šahinoviću, nasljednicima pekare rekao, pred sedam svjedoka, da su radovi izvršeni besprijekorno, da su svi zahtjevi komšija ispoštovani, i da je ovim činom okončan proces rekonstrukcije pekare u skladu sa svim propisima i željama.

Nakon 20-ak dana, na našu adresu stiglo je rješenje potpisano od tog istog inspektora Evvela Žutića, u kojem naređuje da srušimo „ilegalno sagrađenu peć“, jer prema njegovoj logici u građevinskoj dozvoli u kojoj piše da je objekat sa namjenom „PEKARA“, nije eksplicitno navedeno da u pekari smije biti peć za pečenje hljeba!? Taj isti inspektor je samo 20 dana ranije, to moramo ponovo naglasiti, nadzirao postavljanje te peći i pred svjedocima izjavio da ne postoji bilo kakav problem što je stara peć vraćena na mjesto gdje je i bila 102 godine.

U rješenju izdatom pod brojem: 05/3-23-1-1/15, na dan 15. januara 2014. godine, je navedeno da je rok za rušenje peći 10 dana od dana prijema rješenja, a rok žalbe dat je 15 dana, s tim da žalba ne odlaže izvršenje što je krajnja ucjena i neshvatljivo ponašanje općinskog inspektora. Na pitanje Nermine Šahinović zašto je izdao ovakvo rješenje za rušenje, pred njegovom radnom kolegicom Eminom Sarač on je rekao: „Ja sebe moram ograditi, a vi imate pravo žalbe.“ Na našu žalost, on je u rješenju naveo da žalba ne odlaže izvršenje i da će zaposliti firmu za rušenje o našem trošku ukoliko mi sami ne uklonimo peć. U ovom rješenju je navedeno da je „06.01.2014. godine!?“ izlazio na lice mjesta i da je konstatovao da je peć sazidana. Taj inspekcijski zapisnik nije potpisan od strane vlasnika, niti smo upoznati da je inspektor naknadno izlazio na lice mjesta. Očigledno je inspektor Evvel Žutić zaboravio da je samo dva-tri dana ranije nadzirao izgradnju te iste peći i fotografisao faze njene izgradnje pred majstorima, uposlenicima pekare i nasljednikom Nijazom Šahinovićem.

Molimo Vas da predložite nadležnom organu da opozove ovo nezakonito rješenje o rušenju peći, i da spriječite općinsko nasilje nad stogodišnjom tradicionalnom pekarom Kraljevac, koja ima sve potrebne dozvole, po drugi put izvađene, nema niti jedne konvertibilne marke duga prema državi, a zapošljava sedam radnika kojima su uredno uplaćeni svi doprinosi. Nama preostaje pravna bitka.

Istovremeno, već tri godine je na pekaru naslonjena ilegalno izgrađena stomatološka ordinacija koja radi u prostoru koji se i dalje vodi kao stambeni objekat i nikada nije izvršena pretvorba u poslovni prostor niti je prijavljena djelatnost. Time je direktno oštećen budžet Općine Visoko i Federacije BiH, jer se ne uplaćuju porezi, doprinosi niti se plaća industrijska struja, voda niti općinske naknade. Kada je Nermina Šahinović, izrevoltirana postupcima inspektora Žutića, ukazala na ovu ilegalnu radnju, i tražila da inspektor Evvel Žutić izađe na lice mjesta i izvrši uviđaj, on je rekao da općinski inspektor nije nadležan za ovaj problem i da se obratimo kantonalnoj inspekciji. Da zakoni ove države za koju su se sa oružjem u rukama, na prvim linijama borili vlasnici pekare Kraljevac, i Nijaz i Nihad Šahinović, nisu isti prema svima pokazuje činjenica da bilo koja inspekcija, sa bilo kojeg nivoa u BiH još nikada nije posjetila stomatološku ordinaciju u kojoj radi Adisa, kćerka Enesa i Kimete Šahinović, a koji su svakodnevno pozivali inspekciju da vrši nadzor nad rekonstrukcijom stogodišnjeg simbola općine Visoko.

Ovo je najstariji zanatski objekat na području općine Visoko koji neprekidno radi duže od 100 godina, uz uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i naknada. 

Molimo Vas da nam pomognete da opstane ovaj simbol Kraljevca i općine Visoko.

Nijaz Šahinocamilova pekara 20vić, Edin Šahinović, Nihad Šahinovićcamilova pekara 17camilova pekara 16camilova pekara 15camilova pekara 14camilova pekara 13camilova pekara 12camilova pekara 11camilova pekara 10camilova pekara 9camilova pekara 8camilova pekara 7camilova pekara 6camila pekara 6camilova pekara 4camilova pekara 3camilova pekara 2camilova pekara 1