Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Proglas Kluba novinara Zenica

klub novinaraMi, novinari i novinarke, okupljeni na protestnom sastanku u Klubu novinara Zenica 6. januara 2014., upućujemo javnosti cijele BiH sljedeći PROGLAS

Novinari i novinarke BiH, cjelokupna medijska zajednica i građani ove države suočili su se posljednjih dana sa brutalnim ugrožavanjem medijskih sloboda i sigurnosti novinara. Fizički napadi na novinarske ekipe BNTV i TVSA, sudska zabrana objavljivanja informacija za FTV, upad policije u redakciju portala Klix, uskraćivanje akreditacije novinarima BN televizije za ulazak u Palatu predsjednika Republike Srpske i verbalni napad na urednike portala Tačno.net, samo su dio od 400 registriranih slučajeva kršenja slobode izražavnja i individualnih prava novinara, koje je zabilježila Linija za pomoć novinarima od 2006. do danas.

Među tim slučajevima zabilježeno je:
• 60 fizičkih napada na novinare i direktnih prijetnji smrću;
• samo u 15 % krivičnih djela prema novinarim donesene su pravomoćne presude;
• u 22% slučajeva nije ni pokrenuta, a kamoli provedena istraga;
• u 23,5% slučajeva došlo je do “zatvaranja“ predmeta, bez nastojanja policijskih i pravosudnih institucija da otkriju počinitelje i osiguraju pravnu zaštitu novinara;

Imajući u vidu stalna kršenja medijskih slobodna i ugrožavanje sigurnosti novinara u BiH; uključenost javnih službenika i visokopozicioniranih političara u napade na novinare; nedostupnost pravde novinarima i novinarkama – žrtvama nasilja;
kao i izostanak efikasne akcije nadležnih državnih organa i institucija;

kao novinari i novinarke – članovi Udruženja/druge BH novinari i Kluba novinara Zenica zahtijevamo:

1. od nadležnih policijskih, tužilačkih i sudskih organa na svim nivoima vlasti – od kantona, preko entiteta do države i Brčko distikta – provodjenje nezavisne, profesionalne i efikasne istrage o krivičnim i drugim nezakonitim djelima prema novinarima, kao i poduzimanje drugih pravnih radnji koje će rezultirati kaznama za počinitelje. Linija za pomoć novinarima će podijeliti sa nadležnim organima i institucijama vlastitu bazu podataka o neprocesuiranim slučajevima kršenja prava novinara i slobode izražavanja;

2. od Ureda predsjednika Republike Spske hitno izdavanje akreditacije novinarima BN TV iz Bijeljine, koja im je neophodna za praćenje aktivnosti predsjednika RS Milorada Dodika i izvještavanje sa dogadjaja od značaja za javnost;

3. od Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačkno – neretvanskog kantona hitnu i profesionalnu istragu o napadu na Šteficu Galić i Amera Bahtijara, urednike portala Tačno.net, kao i objavljivanje rezultata istrage u roku od 7 dana.

4. od Viskog sudskog i tužlačkog vijeća u BiH hitnu istragu o upadu policije u redakciju portala Klix.ba i postupanje Specijalog tužilaštva Republike Srpske, Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo i Općinskog suda Sarajevu koji su, kao pravosudne institucije, sudjelovali u izdavanju naredbe o pretresu.

5. od Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i od Ministarstva pravde i Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo detaljnu analizu postupanja policije u vezi sa pretresom prostorija portala Klix.ba u kontekstu kršenja prava na slobodu izražavanja i prava novinara na zaštitu izvora informacija, zaštićenih Evropskom poveljom o ljudskim pravima, ustavima entiteta i države BiH, kao i zakonskim propisima iz oblasti krivičnog i građanskog prava.

6. od Predsjedništva BiH da se najhitnije pozabavi kršenjima medijskih sloboda u BiH i prava novinara na siguran i slobodan rad, te u skladu sa svojim ovlastima, poduzme mjere koje će osigurati poštivanje slobode izražavanja od strane državnih i javnih institucija, na način kako je to nevedeno u predpristupnom Sporazmu i više godišnjih izvještaja o napretku BiH u procesu EU integracija.

Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune u navedenim i razumnim rokovima, BH novinari će pozvati novinare i medijske uposlenike iz cijele države na javna okupljanja pred navedenim institucijama, dok se i posljednji zahtjev ne ispuni a javnost obavijesti o mjerama koje su poduzeli u cilju stvaranja sigurnog i tolerantnog okruženja za rad svih medija i novinara u Bosni i Hercegovini.

Udruženje/udruga BH novinari i Klub novinara Zenica pozivaju ostala novinarska udruženja i medijske sindikate u BiH da podrže nevedene zahtjeve, te da iskažu punu solidarnost sa novinarima i novinarkama, čija se prava sistematski i godinama ugrožavaju.

Međunovinarska solidarnost, snaga i jedinstvo medijske zajednice u odbrani slobode izražavanja i prava novinara, uz mnogo odgovornije i profesionalnije postupanje nadležnih državnih i javnih institucija, garant su uspješnosti naše borbe za više medijskih sloboda i sigurnost novinarske profesije u BiH.

Zenica, 5. januara 2015. BH novinari/ Klub novinara Zenica