Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina će prostore koje ne može izdati pod zakup pod posebnim uslovima dodjeljivati neprofitnim organizacijama

opcina visoko 3Općina Visoko ima u vlasništvu poslovne prostore koje već duže vrijeme ne može izdati u zakup u postupku javnog oglašavanja jer ne postoji interes za njihovo korištenje. Zbog toga su ovi prostori usljed nekorištenja izloženi propadanju. S druge strane, postoje zahtjevi pravnih subjekata čija djelatnost nije usmjerena na ostvarivanje profita, zbog čega smatramo potrebnim donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko.

Na ovaj naĉin općina Visoko će moći poslovne prostore koji nisu dati u zakup u redovnom postupku putem javnog oglasa dati na korištenje na način i pod uslovima predloženim u Odluci.

Služba za urbanizam, stambeno- komunalne poslove i katastar nekretnina