Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Pokušaj moje smjene je opasan presedan u radu Općinskog vijeća”

dzemil-halilovic zeloJučerašnji pokušaj moje smjene sa pozicije predsjednika „KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE“ predstavlja opasan presedan u radu Općinskog vijeća.

Demonstracija snage izražena kroz ruke unutar kolegija OV, bez uporišta u Statutu i Poslovniku OV, kao i izostanak valjanog obrazloženja, a što je zakonska obaveza, najavljuju još dublju krizu u funkcionisanju OV i dodatno potvrđuju stavove o potrebi novog međustranačkog sporazuma.

Neznanje, nesnalaženje, rad mimo Statuta i Poslovnika predsjedavajuće i zamjenice predsjedavajuće, kao i nedostatak legimiteta za funkcije koje obavljaju, uzimajući u obzir da već duže vrijeme ne postoji vijećnička većina, koja ih je imenovala na osnovu međustranačkog sporazuma, dodatno usložnjavaju rad vijeća.

Stoga, pozivam predstavnike političkih partija, koje participiraju u radu OV, da pristupe pregovorima, a sa ciljem formiranja nove vijećničke većine, a od predsjedavajuće OV Mirela Mateša Bukva i dopredsjedavajuće Aida Zerdo očekujem da iz moralnih razloga podnesu neopozive ostavke, te time daju svoj doprinos u prevazilaženju evidentne krize zakonodavne vlasti.