Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ponovo “srušen” urbanistički projekat “Centar”

dejoPosljednju sjednicu OV Visoko koja će biti nastavljena danas obilježio je ponovni neuspjeh pojedinaca iz SDA da nametnu priču o “Urbanističkom projektu Centar u Visokom”. Naime, još na Kolegiju OV Visoko kada je Program rada OV bio u formi Nacrta vijećnik Dejan Šćepanović je pokušao skinuti Urbanisticki projekat Centar iz Programa rada, a zatim u javnoj raspravi, i opet na Kolegiju dok je Program rada bio u formi Prijedloga. Razlog, zato što je Kolegij predlagač Programa rada vijeća za 2015. godinu u kojeg su uvrstili i Urbanistički projekat “Centar”. U svakom od pobrojanih slučajeva Kolegij kao i Služba za urbanizam nisu podržali Šćepanovića.

Tada se SDP izjasnio da neće glasati za program ukoliko Vijeće ne usvoji pomenuti amandman. A onda nagli zaokret, kada se pristupilo glasanju odjednom je uslijedila podrška Nezavisnog kluba i nezavisnog vijećnika Elvira Špiodića koji su i presudili jer su za glasali SDP, SBB, A-SDA, BPS, Nezavisni klub, Elvir Špiodić i Mirela Mateša Bukva.

Naravno, odmah zatim je uslijedila reakcija vjernih predsjedniku OO SDA Visoko koji su izrazili sumnju u glasanje i tražili pojedinačno izjašnjavanje, kako bi kamere zabilježile i kako bi sa sigurnošću vidjeli ko je glasao ZA, odnosno protiv njih.

Amandman vijećnika Šćepanovića na Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015. godinu izgleda ovako:

Da se iz Prijedloga Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015. godinu unutar oblasti D pod nazivom Oblast prostornog uređenja, komunalne djelatnosti i zaštite čovjekove okoline izbace tačka br. 5 Nacrt Odluke o izradi Urbanističkog projekta Centar u Visokom i tačka br. 8 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog projekta Centar u Visokom.

Elaboracija amandmana :

Smatram da su građanstvo, ali i vijećnici općinskog vijeća koji su odbili prethodni Prijedlog  Odluke o izradi Urbanističkog projekta Centar u Visokom, jasno definisali šta misle o Urbanističkom projektu Centar. Također cijenim da je ugrađivanje navedene dvije odluke u Program rada Općinskog vijeća nepotrebno uvažavajući činjenicu da nadležna služba, u budućnosti, ukoliko sačini kvalitetan Nacrt navedenog urbanističkog projekta može zatražiti da se isti razmatra na nekoj od budućih sjednica Općinskog vijeća Visoko. Stoga nužnost da navedene dvije odluke budu sastavni dio Programa rada Općinskog vijeća ne postoji.