Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zavšen prvi dio 23. sjednice, nastavak u ponedjeljak

velika sala opcine visokoDanas u 10:15h je počela 23. sjednica Općinskog vijeća. Interesantno je da su svi vijećnici na početku bili prisutni, dok su nakon prve tačke Zlatko Handžić (SDA), a nakon druge Vahid Ramić (SBB) i Adnan Frljak (Nezaisni klub) otišli sa sjednice. Prije pristupanja prvoj tački dnevnog reda zakletvu je položio Husnija Merdić, novi vijećnik. On je od ove sjednice član Općinskog vijeća koji je došao na mjesto Halima Dervševića čiji izlazak iz zakonodavnog organa Općine Visoko još nije zvanično obrazložen. Prvi dio sjednice je trajao do 19:30 i do tada je završena 15 tačka dnevnog reda. Sjednica će se nastaviti u ponedjeljak u 14:30h

1.      Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Mirza Bukić (ASDA) je tražio prekid sjednice i u toj pauzi hitno zasjedanje kolegija koji se je trebao napraviti izmjenu Dnevnog reda što je i usvojeno. Prekid je trajao duže od sat vremena i tek je poslije toga sjednica nastavljena. Na sjednici Kolegija je odlučeno da se prizanju svi klubovi i odlučeno da će za vrijeme jedne od planiranih pauza biti održana i sjednica Komisije za statut i propise. Ova tačka je na kraju usvojena jednoglasno.

2.      Prijedlog budžeta općine Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon dodatnih objašnjenja Budžeta za 2015. godinu od strane Edine Ferizović, Elvir Špiodić (Nezavisni vijećnik), Nevzeta Begić (SBB), Husnija Merdić (BPS), Jasmin Omanović (SBB), su imali nekoliko pitanja. Nakon duge rasprave u kojoj su učešće uzeli Dejan Šćepanović (SDP), Elvir Špiodić (Nezavisni vijećnik), Mirza Bukić (ASDA), Mirnes Fatić (BPS), Jasmin Omanović (SBB), Husnija Merdić (BPS), Dalibor Tomičić (SDP), Nevzeta Begić (SBB), Faruk Salčinović (SDP), Izet Smajević (Nezavisni vijećnik), Minela Ahmić (ASDA), Adnan Frljak (Nezavisni klub) te kao predstavnik Galerije Likum ‘76 Džemail Silajdžić sa posebnom dozvolom Kolegija i Općinskog vijeća i zastupnica u ZD P FBiH Jasmina Zubić (SDP) pristupilo se glasanju, Budžet je usvojen sa 19 glasova ZA i 5 suzdržanih, Zlatko Handžić (SDA) je bio odstutan.

3.      Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon kraćeg obrazloženja od strane Edine Ferizović, Husnija Merdić (BPS) je imao nekoliko pitanja te se pristupilo glasanju. 18 vijećnika je bilo za dok su 4 bila suzdržana, dok su tri vijećnika u tom trenutku bila odsutna.

4.      Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Ovo je bila druga tačka oko koje su se vijećnici sporili poprilično dugo sporili. U raspravi su učestvovali vijećnici Begić Nevzeta, Smajević Izet, Šćepanović Dejan i Špidoić Elvir. Amandman Šćepanović Dejana (SDP) o izbacivanju Urbanističkog projekta Centar iz Programa rada je usvojen sa 13 ZA, 7 PROTIV, 2 SUZDRŽANA.
Nakon ovog glasanja Prijedlog programa rada je usvojen sa 22 glasa ZA.

5.      Nacrt Odluke o usvajanju Prostornog plana Općine Visoko za period od 2014-2034. godina

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Autor Prostornog plana je održao iscrpnu prezentaciju koja je trajala više od sat vremena. I ova tačka je nakon toga izazvala buru pitanja i žestoku raspravu nakon koje su pristupilo glasanju, te nekoliko pauza u toku same tačke. Na samom kraju je rečeno da je rasprava oko ove tačke bila rasprava i o 6 tački tako da se glasalo odmah i o toj tački. Rezultati glasanja: 21 vijećnik je bio ZA, 1 PROTIV i 1 suzdržan.

6.      Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana općine Visoko za period od 2014-2034. godina

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Bez dodatnih pojašnjenja, pitanja i rasprave se pristupilo glasnaju: opet je 21 vijećnik bio ZA, 1 PROTIV i 1 suzdržan.

7.      Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visininaknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Pauza koja je tražena prije početka ove tačke je trajala duže od sat vremena. Uz jedan prijedlog Elvira Špiodića (Nezavisni vijećnik) ova tačka je usvojena sa 21 jednim glasom ZA.

8.      Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o načinu izmirenja duga

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon kraće rasprave se ustanovilo da je sudski proces po ovom pitanju još uvijek u toku i da se informacije ne smiju iznositi u javnost te je od tog trenutka sjednica bila zatvorena za medije. Ono što smo čuli iza vrata je da su vijećnici bili izuzetno glasni, a da je Jasmin Omanović (SBB) bio pogotovo glasan. Saznali smo da je tačka usvojena ali ne i pod kojim uvjetima.

9.      Prijedlog Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnike Javnih preduzeća i Javnih ustanova Općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Ova tačka je povučena sa Dnevnog reda.

10.  Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP RTV Visoko za razrješenje predsjednika Nadzornog odbora i imenovanja na kraći period

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

I ova tačka je povučena sa dnevnog reda.

11.      Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Nakon vrlo kratke rasprave Odluka je usvojena sa 20 glasova ZA.

12.      Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za pokretanje postupka rušenja objekta za uređenje Trga žrtava genocida u Srebrenici

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Bez dodatnih pojašnjenja, pitanja i rasprave Odluka je usvojena sa 19 glasova ZA.

13.      Prijedlog Odluke o davanju u zakup općinskog poslovnog prostora za potrebe Medžlisa IZ Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Bez dodatnih pojašnjenja, pitanja i rasprave Odluka je usvojena sa 19 glasova ZA.

14.      Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora označenog kao k.č.br. 1032 KO Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Bez dodatnih pojašnjenja, pitanja i rasprave Odluka je usvojena sa 19 glasova ZA.

15.      Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o korištenju nedovršenog objekta u naselju “Vrblje”

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon nekoliko pitanja od Elvira Špiodića (Nezavisni vijećnik) i kraće rasprave Odluka je usvojena sa 19 glasova ZA i 1 PROTIV.