Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

13. 800 000 KM budžet Općine Visoko za 2015. godinu

velika sala opcine visokoNakon skoro tri sata rasprave usvojen je Budžet Općine Visoko za 2015. godinu.
Za su glasali:
Fatić Mirnes (BPS)
Fejzić Dževad (SDA)
Frljak Adnan (Nezavisni klub)
Halilović Džemil (SDA)
Ihtijarević Faruk (Nezavisni klub)
Mateša Bukva Mirela (SDA)
Merdić Husnija (BPS)
Novokmet-Halilović Delila (SDA)
Omanović Mirza (SDA)
Purišević Salih (SBiH)
Salčinović Faruk (SDP)
Smailagić Zijada (SDA)
Smajević Izet (Nezavisni vijećnik)
Suša Nusret (SDA)
Šćepanović Dejan (SDP)
Špiodić Elvir (Nezavisni vijećnik)
Tomičić Dalibor (SDP)
Zerdo Aida (Nezavisni klub)
Zukan Sulejman (SDA)

Suzdžani su bili:
Ahimć Minela (ASDA)
Begić Nevzeta (SBB)
Bukić Mirza (ASDA)
Omanović Jasmin (SBB)
Ramić Vahid (SBB)

Handžić Zlatko (SDA) odsutan