Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa za postavljanje ležećih policajaca u naselju Šareni Hanovi

jasmin omanovic1Vijećnik Jasmin Omanović je na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.11.2014. godine uputio sljedeću vijećničku inicijativu:

“Pokrećem inicijativu za postavljanje ležećih policajaca u naselju Šareni Hanovi i izradu trotoara na potezu od velikog do malog nadvožnjaka u pomenutom naselju, uz postavljanje putne signalizacije(znakova) kao što su: dozvoljeno ili zabranjeno parkiranje, ograničenje brzine, škola u blizini i sl.”

Na dostavljenu vijećničku inicijativu dostavljen je sljedeći odgovor:

Služba podržava pokrenutu inicijativu.

Općinska služba u saradnji sa nadležnim Kantonalnim ministarstvom je u 2014. godini intenzivno vodila aktivnosti na kategorizaciji saobraćajnica na području Općine, odnosno na donošenju Odluke o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne i regionalne ceste. Prema pripremljenoj odluci cesta “regionala-veliki propust-Debeli nišan-zaobilaznica-Kondžilo” je predložena u regionalnu cestu. Odluka je trebala stupiti na snagu u novembru 2014. godine, međutim Vlada Federacije BiH je 13.11.2014. godine istu povukla do 2018. godine.

Na području Hanova je već postavljen dio saobraćajne signalizacije koja za cilj ima zabranu vozila preko 5 tona nosivosti, te zabranu parkiranja, ali se ista ne poštuje.

Služba će u narednom periodu i dalje iz sredstava namjenjenih za interventno djelovanje na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji vršiti dopunu i opravku postojeće signalizacije, a sve u saradnji sa Policijskom upravom.

Što se tiče vaše inicijative za njenu realizaciju su potrebna značajnija materijalna sredstva, projekti i odobrenja za građenje.

Kako bi došlo do realizacije projekta potrebno je isti aplicirati na otvoreni Javni poziv, te obezbijediti potrebne projekte i odobrenja za građenje i planirati sredstva.