Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Šta je sa vodosnabdijevanjem sela?

nevzeta begicNevzeta Begić (SBB) imala je jasno pitanje, a vezano za vodosnabdijevanje, posebno na selima. Odgovor koji je dobila je podug, ali se može svesti na “kad bidne bit će, ako Bog da”. Podsjećamo, vrlo ambiciozno i agresivno u predizbornoj kampanji najavljivano je kako je dovoljno samo da birači pravilno glasaju i prave dovedu na vlast, a sve ostalo će riješiti donatori iz Turske na proljeće 2013.godine. Naravno, bila je to predizborna laž, ništa se nije desilo. Nakon toga su izvršena nekakva naivna istraživanja na Vrutku za koja je aktuelni direktor JKP “Visoko” Ermin Dlakić odmah rekao da su besmislena, a iz Općine ga optužili da sabotira radove koji će do kraja 2014. riješiti sve dileme oko kapaciteta sa vodom kojom je po njihovim pretpostavkama bilo i da izvozimo, a ne samo za Gračanicu, Poriječane, Moštre … I to se ispostavilo kao prevara, s budžeta je plaćeno istraživačima iz Republike Srpske, ali vode nema. Evo nas ulazimo i u 2015. i vode još uvijek nema, a posebno je nema na selima, gdje su “reformatori” imali namjeru od mještana tih sela oduzeti im i postojeće “seoske vodovode” gdje su sami izgradili i uvezali u zatvoreni sistem naplate i održavanja. Stoga je pitanje vijećnice Begić u potpunosti na mjestu, dok je odgovor na isto sve suprotno tome,

Vijećnica Nevzeta Begić je na 21. sjednici održanoj 31.10.2014.g. postavila slijedeće pitanje:

„Do koje faze je došla priprema i šta se konkretno radi na rješavanju problema vodosnabdijevanja sela, shodno obećanjima da će taj problem biti rješen u što skorijem vremenu, počevši od 2013.g. odnosno, kada doći do realizacije obećanih projekata, koji se odnose na ovu problematiku u njihovom selu? S tim konstantno imaju nestašicu vode i s obzirom da ide zima apeliraju da im se u saradnji sa JKP „Visoko“ iznađe tehniĉka mogućnost snabdijevanja vodom iz gradskog vodovoda ili na drugi naĉin.“

Na postavljenu vijećniĉku inicijativu dostavljamo slijedeći odgovor:

Općina Visoko je u proteklom periodu poduzela niz aktivnosti na realizaciji projekta koje se tiču iznalaženja potrebnih finansijskih sredstava. Promocija projekta vodosnabdijevanja Općine Visoko održana je u Hotelu Europa u Sarajevu, gdje su promociji među ostalim prisustvovali predstavnik Svjetske banke Nikola Kerleta, direktor Sarajevo biznis foruma, predstavnik Evropske investicione banke Damir Ćengić, Yurdal Gakal – Turska ambasada, predstavnik Švicarske ambasada, predstavnici UNDP-a, direktor Instituta za hidrotehniku, predstavnik BBI Banke Haris Hadžić, predstavnica Direkcije za evropske integracije (DEI) Elma Filipović, Faruk Šabeta – Zavod za vodoprivredu, Maida Bećirović, pomoćnica direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), Šemsa Alić, predstavnica Usaid-Sida GOLD projekat za BiH, te brojni drugi investitori.

Također, projekat «Dogradnje gradskog vodovodnog sistema: podsistem Graĉanica i podsistem Moštre» predstavljen je na petoj međunarodnoj konferenciji «Sarajevo business forum 2014. godine». Bosna Bank International (BBI) u saradnji sa svojim dioniĉarima (Islamska banka za razvoj, Dubai Islamic Bank i Abu Dhabi Islamic Bank) i drugim međunarodnim partnerima je organizirala godišnju investicijsku konferenciju – Sarajevo Business Forum. Konferencija okuplja s jedne strane poslovne ljude i vlasnike projekata iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije i sa druge strane potencijalne investitore iz više od 30 zemalja svijeta, što predstavlja platformu za poslovno povezivanje i istraživanje mogućnosti ulaganja u regiji jugoistoĉne Evrope, s jedinim ciljem da podstakne njen ekonomski razvoj. Općina Visoko je ostvarila saradnju i kandidovala projekat «Dogradnje vodovodnog sistema Visoko» Saudijskom fondu za razvoj (Saudi Fund For Development – Riyadh, Saudi Arabia) i Islamskoj banci u Dubaiu (Dubai Islamic Bank) gdje oĉekuje pozitivne rezultate.

Općina Visoko ima potrebne dokumente Ministarstva finansija FBiH koje je ovlašteno da vrši procjenu mogućnosti kreditnog zaduženja jedinica lokalne samouprave gdje je Općina Visoko veoma zainteresovana za ulazak u kreditni aranžman za realizaciju projekta “Dogradnje gradskog vodovodnog sistema općine Visoko sa gore navedenim institucijama. Bitno je spomenuti da je Općina Visoko također projekat kandidovala EIB-u (Evropska investiciona banka) u okviru projekta „Projekat vodoopskrbe i sanitacije u Federaciji BiH“ putem Federalnog ministarstva poljoprivredem vodoprivrede i šumarstva od kojih se oĉekuje odgovor.

S obzirom na veliki broj posjeta delegacija drugih zemalja našoj općini, Općina Visoko koristi svaku priliku da prezentira privredne potencijale općine Visoko, mogućnosti za ulaganja, naĉine približavanja kapaciteta investitorima, te aktuelne projekte gdje kao prioritet, između ostalih, prezentira projekat «Dogradnje gradskog vodovodnog sistema Visoko». Tako je u nedavnim posjetama delegacije Kraljevine Bahrein, i delegacije Ambasade Kuvajta predstavljen i prezentiran projekat vodosnabdijevanja. Također, delegacija Švedske Agencije za međunarodni razvoj (SIDA) je posjetila Općinu Visoko. Tokom posjete izvršena je prezentacija Općine Visoko i njenih kapaciteta, zajedniĉkih projekata koje su u prethodnom periodu realizovali Općina Visoko i SIDA, te novih projekata koji se fokusiraju na promociji poslovnih zona i najvećih privrednih subjekata u Visokom, s posebnim akcentom na prezentaciju projekta proširenja gradskog vodovodnog sistema Visoko.

Posebno istiĉemo interesovanja koordinatora Općinskog fonda za razvoj infrastrukture-MIDF u Crnoj Gori, Srbiji i BiH, koji je osnovan od strane KfW-a i EBRD-a g. Savić Radomira. MIDF ima za cilj finansiranje općinskih infrastrukturnih projekata na zapadnom Balkanu u iznosu do 5.000.000 Є po projektu, putem lokalnih komercijalnih banaka koje su se kvalificirale kao partnerske banke za Fond. MIDF također pruža tehniĉku pomoć u pripremi i struktuiranju investicijskih projekata, za potporu procjene kreditnog rizika banaka, kako bi se doprinijelo boljem kvalitetu kreditnog portfelja u knjigama banaka. Ovaj Fond će se definitivno izjasniti u januaru 2015.godine, nakon sastanka njihovog Tehniĉkog odbora na kojemu će se odabrati predloženi projekti.

Shodno navedenom, smatramo da se poĉetak radova na realizaciji navedenog projekta može oĉekivati u toku 2015.godine. A što se tiĉe drugog dijela pitanja, vezano za angažman JKP „Visoko“ Visoko, odgovor će te dobiti po izjašnjenju JKP“Visoko“.