Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa za planiranje sredstava za ucjevljenje postojećih propusta na putu Arnautovići – Porijeĉani

velika sala opcine visokoVijećnica Zijada Smailagić je na 22. sjednici održanoj 22.11.2014.g. je uputila vijećniĉku inicijativu da se u sklopu kapitalnih ulaganja u Budžetu za 2015.godinu planiraju sredstva za ucjevljenje postojećih propusta na putu Arnautovići – Porijeĉani, zašto postoji: projekat, građevinska dozvola i saglasnost željeznica FBiH i proširenje kritiĉnih taĉaka na tom putu. Saniranje i proširenje putnog dijela u MZ Dobrinje, nastaviti od saniranog dijela ispod dobrinjaĉke stijene od regionalne ceste R 445 zašto postoji projektna dokumentacija.“

Na postavljenu vijećniĉku inicijativu dostavljen je slijedeći odgovor:

Na osnovu ĉlana 22. Statuta Općine Visoko Općinsko vijeće svake godine donosi Program kapitalnih ulaganja iz budžeta Općine Visoko. S tim u vezi, podsjećamo da su predsjednici mjesnih zajednica u prethodnom periodu od strane nadležne Općinske Službe bili pozvani da podnesu zahtjeve za kandidovanje projekata u Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2015.g. uz dostavljanje uredne projektno-tehniĉke dokumentacije i odobrenja za građenje za kandidovane projekte.

Također, Općina Visoko je na zvaničnoj web stranici objavila Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2015.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta). Navedenim Javnim pozivom pravo predlaganja projekata za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2015.g. imaju svi građani, pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, poduzetnici, privredna društva, općinske službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

U skladu sa gore navedenim, postoji mogućnost podnošenja zahtjeva za kandidovanje projekta ucjevljenje postojećih propusta na putu Arnautovići – Poriječani uz dostavljanje uredne projektnotehničke dokumentacije i odobrenja za građenje za Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu.