Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odgovor je: Nisam ja “odavle”, ja sam na turneji po dunjaluku za sebe od vas

pr opcineNa postavljeno vijećničko pitanje sa koliko konvertibilnih maraka i koje medije finansira Općina Visoko, nikada nije dobio odgovor. Na postavljeno vijećničko pitanje da li u JP RTV Visoko ima “novinara” koji primaju platu s budžeta, tačnije od poreznih obveznika, a koji pored tog posla rade i za druge medije koje plaćaju pojedine stranke i bolesnoambiciozni pojedinci, također nije dobio odgovor.

Na 22. sjednici Općinskog vijeća Visoko, održanoj 22.11.2014. godine vijećnik Dejan Šćepanović uputio je vijećniĉko pitanje: Ko obavlja dužnost PR-a Općine Visoko i odnosa sa javnošću i medijima od uposlenika Općine.

U vezi postavljenog vijećniĉkog pitanja Šćepanović je dobio odgovor koji vrijeđa inteligenciju. Puno je poštenije bilo da su iz Općine jasno odgovorili kome štimaju to radno mjesto, tako bi im bar dijelom i oprostoli i razumjeli njihovu pohlepu i gramzivost ka svemu budžetskom i izrečenu glupost. Umjesto normalnog odgovora, javnosti je ponuđen odgovor koji se zapravo i uklapa u sadašnji saziv izvršne vlasti:

Za davanje informacija o aktivnostima općinskih službi uprave ovlašteni su rukovodioci općinskoh službi uprave, odnosno pomoćnici Općinske načelnice, uz tehničku podršku volontera koji u okviru volonterskog rada stiču stručna znanja u oblasti informisanja i odnosa sa javnošću.

???????