Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

PK ZDK organizovala Poslovnu konferenciju

pkzdkPrivredna komora Zeničko-dobojskog kantona organizovala je u Zenici  poslovnu konferenciju o temi ”Kako privući strane i ohrabriti domaće investitore za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu”. Skupu su prisustvovali predstavnici poslovnog,privrednog i bankarskog sektora, univerzitetski profesori, predstavnici privrednih asocijacija i udruženja, te kantonalnih, gradskih i općinskih vlasti. Cilj konferencije bio je da se, u periodu aktuelnog konstitusanja izvršne i zakonodavane vlasti svih nivoa, još jednom ukaže na glavne prepreke u realizaciji većeg obima domaćih i stranih ulaganja u BiH te identifikacija glavnih ekonomskih i drugih mjera koje mogu doprinijeti većem ostvarenju održive ekonomije. U izlaganjima i diskusiji bilo je govora o reformama radnog zakonodavstva, fiskalnog sistema, sistema obrazovanja, podsticanja poljoprivredno-prehrambenog sektora i prevencije korupcije u javnim nabavkama. Federalni ministar industrije,energetike i rudarstva,Erdal Trhulj je ukazao, da je prije pažljivih izmjena zakonske regulative, nužno poštivati aktuelno zakonodavstvo, što do sada u određenoj mjeri nije bio slučaj. Smatra, da se privredni ambijent može unaprijediti, a krajnji cilj je značajniji razvoj i zapošljavanje. Pri tome, kako je ukazao, treba pomoći kompanijama koje bilježe gubitke, kako bi prije svega zadržala radna mjesta. Predsjednik Vijeća stranih investitora BiH, inače direktor kakanjske „Cementare“, Branimir Mujdža je pozitivnom ocijenio saradnju sa izvršnom vlašću na federalnom nivou, izrazivši nadu da će se konačno smanjiti rok u procedurama za dobijanje dozvola za otvaranje biznisa i investiranje. Dodao je da se moraju više koristiti i potencijali u oblasti poljoprivrede. Na Konferenciji je više puta istaknuto da se privreda mora rasteretiti, smanjenjem izdvajanja za poreze i doprinose. Od buduće zakonodavne i izvršne vlasti očekuje da prepozna i uvaži zaključke i prijedloge sa ove Poslovne konferencije.