Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Ja u Općinskom vijeću nikada nisam glasao kako neko drugi hoće”

izet smajevic 2014Izet Smajević je jedan od rijetkih i principijelnih vijećnika aktuelnog saziva Općinskog vijeća Visoko. Politički mudro i vrlo vješto u protekle dvije godine je izbjegavao biti dio političke igre koalicione SDA i SBiH koja je samo štetila Visokom. Na kraju, nakon Općih izbora shvatio je da više nema šta da traži u OS SBiH jer je svjetlosnim godinama ispred i iznad onih koji su rukovodili i rukovode ovom strankom, kako u Visokom, tako i u ZDK, pa i na državnom nivou. Izet Smajević je napustio OS SBiH, a samim tim istupio i iz Kluba vijećnika ove stranke, te će do kraja svog mandata nastupati kao nezavisni vijećnik. O razlozima ove njegove odluke razgovarali smo sa gospodinom Smajevićem.

Nakon Općih izbora napustili ste SBiH. Tada ste se saopćenjem za javnost obratili javnosti sa tom informacijom, ali niste baš detaljno opisali razloge donesene odluke. Evo prilike da to i učinite i kažete nam kako vidite svoj politički angažman u budućnosti?

SBiH je dijete političkog miljea ovog podneblja. Smatrao sam da će oni koji razumiju taj milje, ili koji ga doživljavaju – a svi smo u tome, razumijeti moju poruku. Smatram da sam u toj poruci, ne ulazeći u detalje, ipak označio glavne razloge moga istupanja iz SBiH. A u detalje nisam ulazio iz potrebe da od lošeg ne napravimo gore, odnosno da  – ionako politički neproduktivni (ne samo SBiH) -ne upadnemo u još dublje blato neproduktivne rasprave o prijepornim detaljima, koji se – jer su prošlost – ne mogu mijenjati, a istovremeno nepovratno svjedoče o različitosti političkih filozofija sudionika. Ukratko: nisam za autokratiju, nisam za lični probitak kao primarni cilj iz čega proističe interno koaliranje, preglasavanje i izbor podobnih na štetu kvaliteta – koji se osipa. To se ponavlja, dakle pravilo je ponašanja, i ja sam nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja da to popravim, istupio. Odluku nisam donio naprečac. Izbori 2014. godine su bili posljednji test,koji je meni jasno potvrdio da trebam istupiti iz SBiH, pa sam tako i postupio.

Moja, što se mene tiče poželjna, politička budućnost je: zajedno sa drugima sličnog opredjeljenja, svrsishodno djelovati na što efikasnijem priključivanju BiH (a to znači i općina u njoj) porodici prosperitetnih evropskih zemalja. Partneri na tom putu će se ili otkriti sami, ili će ih otkriti vrijeme. 

Postavit ću Vam jedno direktno pitanje. Iz našeg privatnog razgovora možda tri mjeseca prije Općih izbora rekli ste mi da ćete biti nosilac liste u izbornoj jedinici 6 kao kandidat SBiH. Pozivali ste se na čvrsta obećanja iz vrha stranke, na kraju ste završili na broju 3. Samim tim ste prevareni i izmanipulisani, da li je to prelilo čašu i zašto odmah niste uradili ovo što ste napravili nakon izbora?

To je bio privatni razgovor, i nisam očekivao da ću biti doveden u situaciju da o tome govorim javno. Ali, Vi ste novinar, i prihvatam da i na to imate pravo.

Prema objektivnim mjerilima ja jesam trebao biti nosilac liste SBiH u Izbornoj jedinici 6 za Parlament FBiH, i na početku priprema za izbore su stvari tako i postavljene. U fazi formiranja listi na scenu je stupila gramzivost uglavnom kadrova koji su možda nekada i značili nešto u Stranci, ali koji nisu mogli prepoznati da izbornom tijelu danas ne znače mnogo. Međusobno su koalirali i u „demokratskoj“ proceduri (ne prvoj takvoj!) uspostavili njima povoljne liste. U tome sam ja, uprkos snažnom verbalnom otporu i kontraagumentaciji, završio na 3. mjestu. Nakon toga je uslijedio niz ostavki, istupanja iz Stranke i slično – oni su imali svoje razloge.

Ja nisam odstupio. Zato što mi nije imanentno odustajanje na pola puta. Osim toga, bio sam i radoznao. Htio sam saznati kako će izborno tijelo, i to baš u situaciji kada nisam nosilac liste, reagirati na jedan dobro osmišljen, dobro prezentiran i realno obečavajući izborni program. Htio sam više znati o nama samima. I saznao sam, ponešto. Izborno tijelo je reagiralo pozitivno: dobio sam tri puta više glasova od nosioca liste, ali ni to nažalost nije bilo dovoljno da uđem u Parlament. Usuđujem se reći: šteta, uz nadu da sam iskren kad pri tome mislim da nisam (samo) ličan.

I saznao sam još jednu, meni veoma važnu i meni veoma dragu stvar – najdražu: pobijedio sam u mojim, u našim Uvorićima (tako se zove Izborno mjesto). Ma gotovo da kažem, ne treba mi više od toga – jer oni me najbolje znaju. Hvala vam dragi moji, beskrajno cijenim – i neka znate: ja sam iskreno vaš!

OS SBiH je u protekle dvije godine nakon lokalnih izbora bio ništa drugo do “sluga” OO SDA Visoko za neke male i sitne interese dvojice pojedinaca. Ta politika poslušnika se dijelom pokušavala prenijeti i na rad dva vijećnika koje je OS SBiH imala u OV Visoko, a jedan od njih ste bili i Vi. Da li se slažete sa mojom konstatacijom odnosno osjećate li se odgovornim za ono što su kao većina u OV Visoko radii SDA i SBiH, a stanovnici općine Visoko najbolje vide šta je ta vlast uradila u ove dvije godine?

Ja u Općinskom vijeću nikada nisam glasao kako neko drugi hoće, ma ko da je taj drugi bio. Jer, u prvom redu vijećnik, svaki pojedinačno, ima mandat, i odgovornost. Nevjerovatno je u kojoj mjeri je ta jednostavna istina daleko od vladajuće političke svijesti u nas, pa i u Visokom. Moje, nadam se očekivano odbijanje da pristanem uz model takve piolitičke svijesti u Visokom je svojevremeno izazvala politički udar. Serbes (namjerno sam upotrijebio ovaj izraz) su krenuli u discipliniranje, i dobili lekciju – vidjeti Visoko.co.ba/ vijećnički blog, Izet Smajevic: „Upropastiti minder – politiku, jer sve dok postoji – ta politika upropaštava nas“.

link:

http://www.visoko.co.ba/vijecnicki-blog/izet-smajevic/2145-borimo-se-za-dobro-zajedno-prije-ce-nam-svanuti

Očito je da je Visokom potreban novi politički dogovor. U ovom trenutku se sa sigurnošću ne zna ko je čiji i ko igra za koga, samim tim nismo sigurni ni ko čini zakonodavnu većinu. Česta istupanja vijećnika i prelasci iz jedne u drugu stranku, odnosno podjeljenost u OO SDA na one koji su za načelnicu i one koji su za predsjednika te stranke doveli su nas u situaciju političke paraliziranosti. Sada kao “slobodan” i nezavistan vijećnik na “transfer listi” ste više nego potreba. Kako vidite funkcionisanje lokalne vlasti u preostale dvije godine?

Ovo su strašne riječi: ko je čiji i ko igra za koga, jer smo se Svećanom izjavom na početku mandata obavezali na drugačiji rad u Vijeću. Ja, kao neko ko stvari gleda iznutra, možda i nisam u mogućnosti biti krajnje objektivan, ali ipak ne mogu vjerovati da ovo Općinsko vijeće funkcionira (isključivo) na tom principu. Prije se može govoriti o pokušajima političkih udara izvana na Općinsko vijeće – ponovo preporučujem gornji link. Ti neodgovorni i nepotrebni politički udari izvana se očito negativno odražavaju na rad Općinskog vijeća, jer su pojedini vijećnici na te udare različito otporni. Ipak se i oni koji su na te udare manje otporni, nakon određenog vremena, vraćaju u ravnotežu.

Teško je očekivati da sami i kao pojedinac možete učiniti nešto veliko i značajno bez podrške stranaka koje su u vlasti i njihovih vijećnika, bilo da se radi o projektu grijanja iz termoelektrane Kakanj ili biciklističkim stazama. Kako vidite svoje djelovanje do kraja mandata i koje su Vam političke ambicije u narednom periodu, posebno nakon isteka vijećničkog mandata 2016.godine?

Vi ste u prethodnom pitanju napisali da sam ja „slobodan“ vijećnik. Evo, ja kažem da nisam! Obavezuje me naprijed pomenuta Svećana izjava, koju smo na početku mandata svi prihvatili. Ja ću se, u skladu sa tom Izjavom, u Općinskom vijeću i dalje zdušno zalagati za istu stvar: prosperitet općine Visoko, a time i Države. U tome ću, kao i do sada, tražiti saradnike, ili ću biti saradnik. I protiv sam blokada, naročito neprincipijelnih!

Foto: Kenan Habibović