Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U Brezi potpisan ugovor o uspostavi sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada

brezaU Brezi je danas potpisan tripartitni ugovor između firme Ekopak, Općine Breza i Javnog preduzeća Komunalno iz Breze o uspostavi sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada. 

Ekopak se obavezao da će nabaviti 15 žutih zvona (vrsta kontejnera) da bi u općini Breza bilo uspostavljeno 15 ekootoka s obzirom na to da Općina Breza već raspolaže s 15 malih zelenih zvona. Također Ekopak će sufinansirati i uređenje površina na koje će ekootoci biti postavljeni, kazala je Agenciji Fena direktorica firme Ekopak Amela Hrbat. 

Dodala je da je “Općina Breza osma općina koja ulazi u sistem Ekopaka i u kojoj Ekopak uspostavlja sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada”. 

Ono što je danas realizirano jest tehnički segment, međutim, ugovorom se Ekopak obavezao da će raditi i na edukativnom segmentu koji mora pratiti uspostavu ekootoka. Dakle potrebno je podići svijest građana o značaju odvojenog prikupljanja ili reciklaže ambalažnog otpada. Ekopak će se fokusirati na najmlađe građane općine Breza jer ovo je oblast u kojoj djeca educiraju svoje roditelje kako ispravno postupati s ambalažnim otpadom i sama činjenica da mi sada odgajamo mlade koji kad narastu kad počnu voditi svoja domaćinstva treba da odvojeno prikupljanje otpada prihvate kao kulturu življenja – kazala je Hrbat. 

Dodala je da Ekopak u saradnji s lokalnom zajednicom nabavlja infrastrukturu koja odgovora tehničkim uvjetima same općine. 

– Kada je riječ konkretno o zvonima to je vrsta kontejnera koju je komunalno preduzeće u mogućnosti da prazni. U općini Breza raspolažu  kamionom koji je specijaliziran za pražnjenje tih zvona – kazala je Hrbat.

Ekopak kao ovlašteni operater sistema za ambalažni otpad ima obavezu da svake godine prikupi i preda na reciklažu određenu količinu ambalažnog otpada a ispunjavanje tih obaveza dokazuje kroz godišnji izvještaj prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma od kojih smo i dobili dozvolu, kazala je Hrbat. 

Pomoćnik općinskog načelnika za privredu Salih Osmanspahić kazao je Agenciji Fena da je “cilj Općine ali i ovakvog projekta čist grad Breza”. 

– Općinsko vijeće Breza je u junu donijelo Plan upravljanja otpadom 2014-2019 godina i ovo je jedan od projekata iz plana koji je naveden. U ovoj prvoj godini realiziramo drugi projekt. Prvi projekt je proširenje komunalne usluge prikupljanja otpada na cijelo područje općine Breza, izvršili smo nabavku jednog kamiona 2,5 tone koji može pokriti ruralna područja, obezbjedili određenu komunalnu infrastrukturu, izvršili nabavku 15 kontejnera zelene boje. Time smo stekli uslove da možemo ići u ovaj projekat za koji smo danas potpisali tripartitni ugovor s firmom Ekopak – kazao je Osmanspahić.