Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nikad kraća i bez Halima Derviševića

velika sala opcine visokoDanas, sa početkom u 10:20 sati, je održana 22. sjednica Vijeća općine Visoko. Sjednica je trajala do 14:30 sati. Nekoliko interesantnih tačaka je dovelo do većih rasprava kao što je tačka o Strategiji komuniciranja općine Visoko s javnošću. Na kraju krajeva, možemo reći da je ovo bila jedna od mirnijih sjednica do sada. Nakon ove sjednice je jasno i da je Vijeće mnogo izgubilo odlaskom Halima Derviševića (BPS), koji je već od ove sjednice bio odsutan.

1. Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Uz žalbu Bukić Mirze (ASDA) na sastav kolegija i nemogućnost učešća predsjednika novoformiranih klubova u radu kolegija, tačka je jednoglasno usvojena.

2. Nacrt budžeta općine Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nekoliko pitanja na tačke o Domu zdravlju, prodaji postojećeg obdaništa, kreditu od 5 000 000 KM za nove vodovode, novim-starim taksama i rasprave se pristupilo glasanju. O svim prijedlozima vijećnika koji su izneseni u raspravi nadležna služba će se izjasniti u Prijedlogu Budžeta. Tačka je usvojena sa 17 glasova ZA i 3 UZDRŽANA.

3. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Bez rasprave je tačka usvojena jednoglasno.

4. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015.godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Uz raspravu, nekoliko pitanja i prijedloga koji su ušli u zaključke se pristupilo glasnju. U toku rasprave o ovoj tačci je došli su Begić Nevzeta (SBB) i Špiodić Elvir (Nezavisni vijećnik). Nakon glasanja je Klub vijećnika SDP-a izrazio sumnju u regularnost glasanja te se glasalo pojedinačno. Zaključci su usvojeni sa 15 ZA, 5 UZDRŽANIH i 2 PROTIV.

5. Nacrt strategije komuniciranja općine Visoko s javnošću za period 2015-2021. godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

U toku rasprave nam je postalo jasno da je ova odluka paravan za još DVA radna mjesta u koja bismo plaćali naravno iz Budžeta. ”Molim da se strategija uskladi sa pravopisom i logikom, ali to nije razlog da ja ne glasam za ovu strategiju.” riječi su jednog vijećnika. Vijećnici su odlučili ovako: 14 ZA, 7 UZDRŽANIH i 1 PROTIV

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon kraće rasprave 21 vijećnik je glasao ZA i 1 je bio UZDRŽAN.

7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju izrade idejnih rješenja

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Bez rasprave je tačka jednoglasno usvojena.

8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o postavljanju natpisa u cestovnom pojasu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Bez rasprave je tačka jednoglasno usvojena.

9. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Bez rasprave se pojedinčano prisutupilo glasanju za sva 3 prijedloga. Sva tri prijedloga usvojena jednoglasno.

10. Informacija o uslovima rada osnovnih i srednjih škola na području općine Visoko, upisu učenika u I razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2014/2015.godinu i o broju i strukturi završenih razreda u školskoj 2013/2014.godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Vijećnici su imali nekoliko pitanja, te su pristupili kraćoj raspravi. Informaciju su vijećnici usvojili jednoglasno kao i zaključke koje su predložili vijećnici i nadležna služba.

11. Vijećnička pitanja i inicijative.

O ovoj tačci ćemo pisati u narednim danima.