Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina priprema zaposliti PR-a, novo u nizu budžetskih uhljebljenja

prAko je suditi prema najnovijim materijalima za narednu sjednicu Općinskog vijeća Visoko, a koje su dobili vijećnici, jasno se može vidjeti da će Općina Visoko uskoro udomiti na budžet još jednog uposlenika. Tačnije radi se o mjestu PR-a, odnosno osobe zadužene za odnose s javnošću. U dijelu obrazloženja za ovu nakanu aktuelne vlasti stoji:

U Općini Visoko ne postoji službenik direktno zadužen za odnose s javnošću koji bi bio odgovoran za internu komunikaciju unutar Općine, odnose s medijima i medijski monitoring iz svog domena. U njegovoj domeni bi bilo predlaganje komunikacijskih projekata za godišnje komunikacijske akcijske planove, planiranje proračuna za komunikacijske aktivnosti, rad na implementaciji komunikacijskih projekata. Također, službenici za odnose s javnošću konsultuju se i pomažu državnim službenicima na
nivou pomoćnika načelnice ili na nižim nivoima koji, uz suglasnost pretpostavljenog, prezentuju javnosti pojedina rješenja ili stavove načelnika, te sudjeluju i daju svoj doprinos u sistemu koordinacije s drugim općinskim službama za odnose s javnošću u BiH. Službenik za informisanje bi bio odgovorni isključivo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama iz domena svog djelovanja.

Kako bismo utvrdili realno stanje cjelokupnog sistema komuniciranja u Općini, uradili smo analizu interne komunikacije, analizu eksternih komunikacija i analizu ciljnih grupa. Urađena analiza daje detaljan uvid u načine i efekte komuniciranja unutar (interna komunikacija) i izvan (eksterna komunikacija) Općine. Kod analize internih komunikacija posebna pažnja posvećena je mehanizmima komuniciranja kao što su sastanci osoblja, telefon, internet, oglasna ploča, e-mail, prijemi i neformalni kontakti.

Kod analize eksternih komunikacija, obrađeni su odnosi s medijima (konferencije za štampu, saopćenja za medije, intervjui), baza kontakata, web stranica Općine, zborovi građana i prakse javnih rasprava, promotivne publikacije (afiše, brošure, leci), neformalni susreti s građanima i novinarima, itd. Na osnovu sistematske analize komunikacija, definisani su specifični, mjerljivi, ostvarljivi i relevantni ciljevi, koje želimo postići, kao i aktivnosti koje ćemo poduzeti kako bismo ostvarili postavljene ciljeve…

Pošto je do sada svako zapošljavanje bilo predvidivo i stranački uvjetovano, nadamo se da će bar u ovom slučaju biti mlo više poštenja i odgovornosti onih koji su se prije dolaska na vlast gnušali od nepotizma u zgradi Općine i od netransparentnosti. Odgovor na ovo pitanje i našu sumnju bit će poznat čim se objelodani ime novog uposlenika kojem će platu zarađivati porezni obveznici općine Visoko.