Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pojačane kontrole učesnika u saobraćaju

policija saobracajPolicijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kanton danas su otpočeli aktivnosti pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu registarskih tablica i kontrolu važenja registracije vozila. 

Ova akcija policije na području Zeničko-dobojskog kantona planirano je da se provodi na svim putevima do petka, 14. novembra.

Pored redovnih saobraćajnih patrola, koje će biti angažovane na provođenju ove akcije, kontrolu će vršiti i dodatne patrole u ruralnim područjima i na lokalnim putevima koji povezuju sela i prigradska naselja sa gradom. 
Aktivnosti policijskih službenika u naznačenoj akciji bit će usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima za koje se utvrdi da su počinili prekršaje iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, a također, shodno Zakonu o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona, vršit će se pregledi vozila u cilju pronalaska predmeta koji potiču iz izvršenog krivičnog djela, predmeta kojim je izvršeno krivično djelo, predmeta koji se posjeduju protivno zakonskim odredbama, kao i otkrivanja izvršilaca krivičnih djela.

Za realizaciju ove akcije izvršen je odabir lokacija na kojima će se vršiti kontrola, odnosno kontrolnih tački sa precizno definisanim zadacima i obavezama policijskih službenika te  materijalno-tehničkim sredstvima koja će se tom prilikom koristiti, kao i propisanim procedurama koje se odnose na zaustavljanje, javljanje i neodložno evidentiranje preduzetih mjera.