Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prijedlog izmjena Zakona o utvrđivanju i usmjeravanju dijela prihoda TE Kakanj

izet smajevic 2014Pokrećem inicijativu da Općinsko vijeće Visoko, u skladu sa svojim ovlaštenjima, utvrdi prijedlog izmjena Zakona o utvrđivanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana i pokrene zakonom utvrđenu proceduru za postignuće tih izmjena.

Zadužen: nadležne službe i Načelnica općine Visoko.
Rok za pripremu i pokretanje procedure: 60 dana računato od dana usvajanja ove inicijative od strane Općinskog vijeća.

Obrazloženje:
Dijelovi općine Visoko su praktično pod dimnjakom TE Kakanj, a predmetni Zakon je nepravedan, jer neravnopravno tretira dijelove čak i praktično istih naselja. Zato ga treba odgovarajuće korigirati!