Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dogovor Vlade ZDK i Sindikata

zgrada vladezdkNa sastanku održanom u sjedištu Vlade ZDK razmatran je prijedlog izmjenjene Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plate sa posebnim akcentom na promjene vezane za prava na korištenje sredstava za prevoz s posla i na posao. Premijer je prihvatio stavove sindikata, koji su formirani nakon provedene rasprave i analize i sublimacije pristiglih prijedloga i sugestija od strane naših članova, te će se u narednom tekstu Uredbe naći slijedeći principi za korištenje prijevoza:

1.) cijena mjesečne karte će biti isplaćivana u punom iznosu i u punom kapacitetu za sve one koji koriste javni prijevoz;

2.) za one koji koriste vlastiti automobil isplaćivat će se iznos najniže cijene mjesečne karte;

3.) za one koji koriste vlastiti automobil a rade u više škola i na relacijama na kojima nije moguće utvrditi cijenu mjesečne karte primjenjivat će se obračun po principu jedinstvene procentualne vrijednosti cijene goriva po pređenom kilometru.

Naglasili smo da je taj procenat neophodno usaglasiti sa sindikatom.

Ssooiozdk.org/Visoko.co.ba