Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Doprinos u raspravi o obdaništu u Visokom

suada mlacoJavna Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko je počela sa radom 1974. godine, tako da ove godine punimo 40 godina rada i postojanja u našem gradu. Zbog nedostatka kapaciteta, 80-ih godina je počelo sa radom i obdanište u Prijekom. Međutim, u ratu je uništeno i nikada više nije obnovljeno.

Sada ponovo imamo iste probleme vezane za nedovoljan kapacitet, s obzirom na broj prijavljene djece koja čekaju svoje mjesto u našem vrtiću. Naime, kapacitet naše ustanove je 140 djece, a mi ove školske godine imamo ukupno upisano 180 dječaka i djevojčica uzrasta od 10 mjeseci do 8 godina. Na listi čekanja imamo 20 djece pretežno uzrasta u trećoj i petoj godini života. Povećani broj zahtjeva za upis, konstantno imamo i u proljetnom periodu, najčešće za naše najmlađe korisnike, ali i djecu predškolskog uzrasta u vrijeme realizacije obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. S obzirom na broj upisane djece i samo jedan objekat, najbrojnija smo predškolska ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona.

Pored nedostatka prostora, u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko postoji i niz drugih problema vezanih za uslove boravka djece. Nabrojat ćemo samo najvažnije:

– Prokišnjavanje krova,

– Pucanje vodovodnih cijevi,

– Dotrajale elektro-instalacije,

– Plavljenje podruma sa svakim oborinama,

– Veliki troškovi grijanja, a nedovoljno zagrijane prostorije zbog dotrajale stolarije i nepostojanja termo izolacije,

– Neadekvatni podovi i sl.

Svakodnevno se susrećemo sa niz tehničkih problema koji u konačnici iziskuju velike troškove i opterećuju naš skromni budžet.

Mnogo polemike je u posljednje vrijeme vođeno oko vjeronauke u vrtiću. Vjeronauka je specijalizirani program i kao takva se može realizirati samo uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Uz zahtjev za saglasnost, Ministarstvu za obrazovanje se obavezno šalje precizan plan i program rada, trajanje realizacije programa, načini finasiranja, zadaci i metode rada, kao i podaci o nastavniku koji će realizirati program. Nakon toga, roditeljima se predstavi program i oni su ti koji u konačnici donose odluku da li će svoje dijete upisati ili ne  – na časove vjeronauke, engleskog, plesa, gimnastike ili bilo kojeg drugog specijaliziranog programa koji mi ponudimo i predstavimo.

Niti jedan specijalizirani program se ne realizuje bez saglasnosti roditelja!

Vjeronauka u vrtiću se može organizirati sa djecom predškolskog uzrasta, odnosno u šestoj godini života, i to isključivo kroz igru. Djeca se uče historiji religija, etičnosti i moralu, putem priča, bojanki, crteža… i sl.

U JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko smo to i do sada radili. Obilježavamo sve vjerske praznike, slavimo i Bajram i Božić. S djecom pripremamo iftar, ali nas za Novu godinu posjeti i Djeda Mraz. Ponosni smo na činjenicu da u vrtiću imamo djecu različitih nacionalnosti, socijalnog statusa, romsku djecu i djecu sa poteškoćama u razvoju.

Vrtić pohađaju djeca sa cijelog područja naše Općine.

Saradnjom sa „Save The Children“ Norway, Unicef-om i Dubai Cares-om, svake godine smo učestvovali u različitim Projektima organizacije besplatnog boravka djece predškolskog uzrasta u našem vrtiću. Nastojali smo uključiti što veći broj djece u organizirani predškolski odgoj i obrazovanje, bez obzira na mjesto stanovanja ili socijalni status roditelja.

Sva djeca su ravnopravna i savršeno se razumiju u zajedničkoj igri. Učimo djecu da su različitosti bogatstvo!

Zahvaljujemo se donatoru, gospodinu Ahmedu Al Abrasu na ovako velikodušnom poklonu. Radujemo se preseljenju i boljim uslovima boravka djece.

A mi ćemo nastaviti realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti onako uspješno, kako smo i dosada radili!